Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa laajasti

Lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa laajasti

22.11.2013

Lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa laajasti

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean selvityksen mukaan lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta on tehty Suomessa eri näkökulmista ja aiheista yllättävänkin paljon. Eniten tutkimuksia on avoapteekki-kontekstista ja farmasian näkökulmasta. Myös potilasryhmien lääketiedonlähteistä ja tiedon tarpeista on tehty runsaasti tutkimusta.Vähiten tutkimuksia on väestön terveyden lukutaidosta, terveydenhuollon ammattilaisten tiedontarpeista ja -lähteistä sekä sähköisten tiedonlähteiden käytöstä (pl. puhelinpalvelut).

Tietoa lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi

Fimea julkaisi vuonna 2012 lääkeinformaatiostrategian, jonka implementoimiseksi perustettiin lääkeinformaatioverkosto. Verkoston toiminta pohjautuu tutkimustietoon ja olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. Tutkimustiedon avulla suunnataan lääkeinformaatiotoiminnan kehittämistä.Nykytilanteen selvittämiseksi oli tarpeen laatia selvitys, jonka perusteella voitaisiin hyödyntää aiempien tutkimusten tuloksia verkoston toiminnassa ja toisaalta tunnistaa tutkimusalueita, joihin on syytä jatkossa paneutua. Selvitys kuvaa yhteensä 118 suomalaisen, vuosina 2000–2013 joko suomeksi tai englanniksi ilmestyneen tieteellisen julkaisun tuloksia.

Lääkeinformaatioon liittyvää tutkimustoimintaa tarvitaan myös jatkossa

Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta on jatkossa tärkeää selvittää luotettavan lääkeinformaation käytön esteitä, jotta voidaan edistää luotettavien lähteiden käyttöä. Lisäksi tutkimuksen tulisi jatkossa painottua lääkeinformaation (ml. lääkeneuvonnan) vaikuttavuuden tutkimukseen osana laajempia tutkimuskokonaisuuksia.Lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta jatkossa on tärkeää fokusoida tutkimus erityisryhmiin, joista ei vielä ole julkaistua tutkimustietoa. Tällaisia erityisryhmiä ovat esimerkiksi näkövammaiset, kuurot ja huonokuuloiset, iäkkäät ja maahanmuuttajat. Lääkeinformaation kehittämisen näkökulmasta olisi tärkeää tutkia konkreettisella tasolla, mitä tietoa lääkkeistä tarvitaan ja millaisessa muodossa.Lääkeinformaatioverkoston toiminta on uutta Suomessa ja kansainvälisestikin, ja toimintaa on syytä seurata tutkimuksin.

Lue lisää:

Lääkeinformaatiotutkimus Suomessa – selvitys lääkeinformaatioverkoston toiminnan pohjaksi (pdf)

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 028 522 3512Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.