Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpano

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpano

5.6.2012

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpano

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kutsuu lääkeinformaation koordinaatioryhmään seuraavat tahot:

 • Lääketeollisuus ry
 • Lääketietokeskus Oy
 • Suomen Apteekkariliitto
 • Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Yliopiston Apteekin tietopalvelut
 • Potilaiden edustus
 • Sairaanhoitajien edustus

Tehyä ja Sairaanhoitajaliittoa pyydetään nimeämään yhteinen edustaja jäseneksi ja varajäseneksi. Lisäksi potilasjärjestöjä pyydetään vastaavalla tavalla yhteistyössä nimeämään yksi yhteinen edustaja jäseneksi ja varajäseneksi. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry toimii koordinoijana potilaiden edustajien valinnassa.

Koordinaatioryhmän jäsenten toivotaan olevan henkilöitä, jotka käsittelevät työssään lääkeinformaation kehittämiseen liittyviä asioita. Koordinaatioryhmän toimintakausi on kaksi vuotta (1.9.2012–1.9.2014). Ensimmäiset kokoukset pidetään syyskuussa ja marraskuussa.

Lääkeinformaationverkoston muut työryhmät

Lääkeinformaation koordinaatioryhmään kuuluvien sidosryhmien viestinnän asiantuntijoista kootaan myöhemmin viestintätiimi, joka vastaa koordinaatioryhmän johdolla lääkeinformaatioverkoston viestintäsuunnitelman laatimisesta ja sen toteuttamisesta.

Lääkeinformaatioverkostoon kuuluvat lisäksi seuraavat työryhmät:

 • koulutustyöryhmä
 • tutkimustyöryhmä
 • terveydenhuollon ammattilaisten lääkeinformaation kehittämisen työryhmä
 • potilaiden lääkeinformaation kehittämisen työryhmä.

Koordinaatioryhmä kutsuu nämä työryhmät koolle viimeistään alkuvuodesta 2013. Muut työryhmät nimeävät myös keskuudestaan edustajansa koordinaatioryhmään.

Koordinaatioryhmän tehtävänä on lääkeinformaatiostrategian mukaisesti:

 • edistää ja koordinoida lääkeinformaation kehittämistä Suomessa
 • tehdä ehdotuksensa lääkeinformaatiostrategiassa esitettyjen kehittämisprojektien priorisoinnista
 • seurata ja kommentoida kehittämisprojektien työtä
 • koordinoida lääkeinformaatioon liittyvää tutkimusta
 • edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Lue lisää:

Fimean verkkouutinen 11.5.2012: Fimean esitys lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

Fimean julkaisut: Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2012. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012.

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, puh. 050 577 3075

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.