Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaation koordinaatioryhmä on päättänyt lääkeinformaatioverkoston muiden työryhmien kokoonpanot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä on päättänyt lääkeinformaatioverkoston muiden työryhmien kokoonpanot

7.11.2012

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä on päättänyt lääkeinformaatioverkoston muiden työryhmien kokoonpanot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä pyysi 10.10.2012 mennessä sidosryhmiltä lausuntoja muiden lääkeinformaatioverkoston työryhmien kokoonpanosta. Määräaikaan mennessä koordinaatioryhmä sai esityksestä 14 lausuntoa. Saatujen lausuntojen perusteella koordinaatioryhmä päätti toisessa kokouksessaan 1.11.2012 lääkeinformaatioverkoston muiden työryhmien kokoonpanot kaudelle 1.1.2013–31.12.2014.

Nimeämispyynnöt työryhmiin lähetetään sidosryhmille viikolla 46. Työryhmien ensimmäiset kokoukset järjestetään helmikuun alkupuolella.

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma ja viestintätiimi

Koordinaatioryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman kaudelle 1.9.2012–31.12.2014. Toimintasuunnitelmassa kuvataan koordinaatioryhmän ensimmäisen kauden tavoitteet. Toiminnan perustana on alkuvuodesta 2012 julkaistu kansallinen lääkeinformaatiostrategia.

Käynnistämisvaiheen päätavoitteet ovat:

  • perustaa kansallinen lääkeinformaatioverkosto
  • täsmentää koordinaatioryhmän tavoitteet ja tehtävät
  • priorisoida lääkeinformaatiostrategiassa kuvatut toimenpide-ehdotukset.

Lisäksi koordinaatioryhmä vahvisti kokouksessaan viestintätiimiin nimetyt henkilöt. Viestintätiimi vastaa lääkeinformaatioverkoston viestinnästä yhteistyössä koordinaatioryhmän kanssa.

Lue lisää:

Lääkeinformaatioverkoston muiden työryhmien kokoonpanot kaudelle 1.1.2013–31.12.2014 (pdf)

Fimean uutinen 19.9.2012: Lausuntopyyntö lääkeinformaation koordinaatioryhmän esityksestä lääkeinformaatioverkoston työryhmiksi

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän muistio kokouksesta 1.11.2012 (pdf)

(muistion liitteitä voi halutessaan pyytää koordinaatioryhmän sihteeriltä Katri Hämeen-Anttilalta)

Lääkeinformaation koordinaatioryhmän toimintasuunnitelma (pdf)

Julkaisut: Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2012. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012.

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 050 577 3075

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.