Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatiofoorumissa teemana oli digitaaliset palvelut nuorten lääkehoidoissa – lisäävät yhdenvertaisuutta, mutta haastavat nuorten digitaidot

Lääkeinformaatiofoorumissa teemana oli digitaaliset palvelut nuorten lääkehoidoissa – lisäävät yhdenvertaisuutta, mutta haastavat nuorten digitaidot

9.11.2021

Tämän vuoden Lääkeinformaatiofoorumissa 28.10.2021 kuultiin tärkeä nuoren puheenvuoro siitä, kuinka kehittynyt teknologia ja digitaaliset palvelut tukevat nuoren turvallisen lääkehoidon toteutumista.  Mielenkiintoisissa asiantuntijapuheenvuoroissa nousi esiin muun muassa se, miten sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja kehitetään ja millaisia digitaalisten palvelujen käyttäjiä nuoret ovat.

Lääkeinformaatiofoorumi on Kansallisen Lääkeinformaatioverkoston vuotuinen tapahtuma, joka kokoaa terveydenhuollon ammattilaiset ja lääkkeiden käyttäjät ajankohtaisen lääkeinformaatioteeman äärelle. Tilaisuuden avasi Ulla Närhi sosiaali- ja terveysministeriön tervehdyksellä.

Datan taustalla on ihminen ja hänen tarinansa

Foorumiin nuoren äänen ja kokemuksen digitaalisista palveluista kertoi diabetesta sairastava Anton Strömmer. Hänen puheenvuorossaan kuultiin, kuinka pitkälle kehittynyt teknologia mahdollistaa esimerkiksi verensokerin jatkuvan seurannan ja datan jakamisen hoitopaikan kanssa. Glukoosisensori ja digitaaliset palvelut ovat kuitenkin vain välineitä, joiden avulla nuori voi elää mahdollisimman normaalia elämää. Tärkein viesti foorumia seuraaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille oli se, että erilaisissa kohtaamisissa tulisi datan sijaan keskittyä nuoren kuulumisiin ja hänen elämäänsä. Tarina datan taustalla selittää loppujen lopuksi myös itse dataa.

Digitaaliset palvelut turvaavat nuorten korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaisuutta

Vuoden 2021 alusta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on tuottanut kaikkien korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut, kun ammattikorkeakoulujen opiskelijat siirtyivät YTHS:n piiriin.  YTHS on ottanut lyhyessä ajassa haltuun koko opetusyhteisön yksittäisen opiskelijan lisäksi ja digitaalisuutta on kehitetty vahvasti. Digitaalisten palvelujen avulla tavoitellaan valtakunnallisesti yhdenvertaisia ja saavutettavia palveluja kaikille korkeakouluopiskelijoille riippumatta opiskelupaikkakunnasta.

Opiskelija tulee palveluihin aina samaa reittiä, jossa valitaan oikea palvelukanava. Palvelukanava voi edelleen olla myös lähipalvelu YTHS:n palvelupisteessä. Foorumissa kuulimme esimerkit reseptin uusinnan ja seksuaaliterveyden digiklinikoista, joissa asiointi ei välttämättä vaadi käyntiä palvelupisteessä.

Alle 20-vuotiaiden nuorten datataidoissa on kehitettävää

Sitra on jo useamman vuoden ajan perehtynyt erilaisin tutkimuksin kansalaisten digitaalisten palveluiden käyttöön liittyviin asenteisiin, ymmärrykseen ja osaamiseen. Vuodesta 2020 avoinna ollut Sitran Digiprofiilitesti paljastaa, että esimerkiksi nuorten keskuudessa tietotaito henkilökohtaisen datan suojaamiseksi on vanhempia ikäryhmiä vähäisempi. Nuoret tuntevat myös selvästi vanhempia enemmän luottamusta digitaalisten palveluiden tarjoajia kohtaan.

Sitran kartoitti myös Suomessa toimivien, ensimmäisen ja toisen asteen opettajien datatalouteen liittyviä asenteita ja osaamista kyselytutkimuksen avulla keväällä 2021. Kyselytutkimuksen mukaan opettajat kannattavat datatalouden perusteiden lisäämistä opetusohjelmaan.

Etävastaanotto ei voi korvata kliinistä tutkimusta eikä vuorovaikutusta kasvotusten

Foorumissa kuulimme myös Fimean, Suomen Lääkäriliiton, Kelan ja Palkon yhteistyönä toteuttamasta Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät -kyselytutkimuksesta, jonka tavoitteena oli selvittää ja kuvailla suomalaisten lääkärien lääkehoitopäätöksiin ja määräämiskäytäntöihin vaikuttavia tekijöitä. Tulosten mukaan lääkärit huomioivat potilaan toiveita, tilannetta ja tarpeita päättäessään lääkehoidosta. Edellytykset potilaskeskeiselle vuorovaikutukselle ja hoidolle ovat hyvät.

Etävastaanoton käyttö on lisääntynyt koronapandemian myötä. Lääkäreillä oli kuitenkin selkeä näkemys etävastaanoton soveltuvuudesta eri tilanteisiin; se soveltuu paremmin tutun potilaan kontrollikäynnille kuin ensikontaktiksi.

Lääkeinformaatiofoorumi toteutui tänä vuonna kaikille avoimena webinaarina

Lääkeinformaatiofoorumi ”Digitaaliset palvelut nuorten turvallisen lääkehoidon tukena” toteutettiin 28.10.2021 webinaarina, jota oli mahdollista seurata avoimena verkkolähetyksenä. Tallenne verkkolähetyksestä julkaistaan myöhemmin.

Esitykset

Sosiaali- ja terveysministeriön tervehdys, Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö (pdf)

Case YTHS; Valtakunnalliset digitaaliset palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille varmistavat yhdenvertaisen ja turvallisen lääkehoidon. Esimerkkejä reseptin uusintatiimistä ja seksuaaliterveyden osaamiskeskuksesta, Päivi Metsäniemi, johtajaylilääkäri, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) (pdf)

Millaisia digitaalisten palvelujen käyttäjiä nuoret ovat?, Riitta Vänskä, asiantuntija, Sitra, Reilu datatalous (pdf)

Sitran Digiprofiilitesti 

KAI 8/2021: Lääkehoitopäätöksiin vaikuttavat tekijät. Kyselytutkimus lääkäreille (pdf) 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.