Sisältöjulkaisija

null Lääkeinformaatiofoorumissa pohdittiin kohtaako lääketieto potilaan

Lääkeinformaatiofoorumissa pohdittiin kohtaako lääketieto potilaan

21.10.2015

 

Lääkeinformaatioverkoston vuosittaisessa keskustelutilaisuudessa pohdittiin, kohtaako luotettava lääketieto potilaan ja miten potilas selviää ristiriitaisen lääketiedon viidakossa.

Kolmatta kertaa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui mm. potilasjärjestöjen, lääketeollisuuden, viranomaisten, ammattiliittojen ja yliopistojen edustajia.

Proviisori Katja Pietilä Ruoveden apteekista kuvasi pitkäaikaissairaille tehdyn tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen mukaan pitkäaikaissairaiden lääketiedon tarpeet vaihtelevat, joten räätälöidyn lääketiedon tarve on merkittävä.

Suomen Syöpäpotilas ry:tä edustanut toiminnanjohtaja Leena Rosenbergin mukaan potilaiden tiedon tarpeet vaihtelevat. Nykypotilaat ovat pääsääntöisesti aktiivisia tiedonhakijoita, jotka haluavat olla mukana hoitoaan koskevissa päätöksissä. Ammattilaisen on selvitettävä tiedon tarve jokaiselta potilaalta yksilönä.

Eero Salo Vantaan Sydän ry:stä kuvasi, miten terveydenhuoltojärjestelmä ei välttämättä tue ristiriidattoman lääketiedon saantia. Lääkäreillä on vain vähän aikaa keskustella potilaan kanssa lääkityksestä, apteekissa kerrotaan enimmäkseen edullisimmista lääkevaihtoehdoista ja Kela- korvauksista.

Tutkija Päivi Kuosmanen Helsingin yliopistosta kuvasi tutkimustuloksia nuorten tiedonhakustrategioista lääkkeisiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Pakkausseloste ja Internet olivat nuorten yleisimmin käytetyt lääketiedon lähteet, mutta myös läheiset, luotettavat ihmiset olivat keskeisiä tiedonlähteitä nuorille.

Panelistit pohtivat luotettavan lääkeneuvonnan kipupisteitä

Paneelikeskustelussa pohdittiin eri ammattilaisten roolia potilaan hoidon tukijana. Keskustelijoina olivat osastonhoitaja Jaana Palviainen Haartmanin sairaalasta, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Jaana Puhakka Helsingin kaupungilta, järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki Munuais- ja maksaliitosta, proviisori Sonja Kallio Hyvinkään III apteekista sekä tutkija Niina Mononen Helsingin yliopistossa.

Paneelikeskustelun osallistujat visioivat parasta mahdollista lääkeneuvontaa. Ideaalitilanteessa lääkeneuvonnalle on aikaa ja myös osaamista vuorovaikutukseen niin ammattilaisilla kuin potilaillakin.

Panelistit totesivat, että Suomessa lääkeneuvonnan tila on hyvä, vaikka kehittämistäkin löytyy. Potilasjärjestöjen mukaan on yleistä, että potilas ei koe tulleensa kuulluksi lääkärin työkiireiden vuoksi. Lääkeneuvonnassa tulisi korostua potilaan yksilöllinen huomioiminen ja kuuntelu. Panelistit kaipasivat myös valtakunnallisia standardeja siitä, mitä laadukas lääkeneuvonta on.

Tilaisuuden materiaali

Tilaisuuden keskustelumuistio
Katja Pietilä: Mitä tiedetään pitkäaikaissairaiden lääketiedon lähteistä ja -tarpeista?
Leena Rosenberg: Lääketiedon tarve sairauden eri vaiheessa
Päivi Kuosmanen: Nuoren tiedonhakustrategiat lääkkeisiin liittyvissä ongelmatilanteissa
Maarit Heinimäki: paneelikeskustelu eri ammattilaisten roolista potilaan hoidon tukijana

Lue lisää:

Lääketiedon tarpeet ja lähteet – väestökysely lääkkeiden käyttäjille. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2014
Kansallinen lääkeinformaatioverkosto Innokylässä
Fimean verkkouutinen: Potilas ristiriitaisen lääketiedon viidakossa? – tule keskustelemaan Lääkeinformaatiofoorumiin 20.10.2015

Lisätietoja antaa

  • Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.