Takaisin edelliselle sivulle

Lääkehuollon kehittämisessä huomio sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin

Lääkehuollon kehittämisessä huomio sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin

10.12.2008

Lääkehuollon kehittämisessä huomio sairaala-apteekkeihin ja lääkekeskuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on pyytänyt lausuntoja Lääkelaitoksen valmistelemasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta. Samassa yhteydessä STM on pyytänyt lausuntoa erillisessä muistiossa esitetyistä lääkehuoltoon liittyvistä kehittämistarpeista, jotka koskevat apteekkien valvontaa, sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaa ja kansallisen rokotusohjelman ulkopuolisten rokotteiden antamista terveyskeskuksesta.

Lääkelaitos vastaa lupa- ja valvontaviranomaisena lääkelainsäädännön edellyttämästä lääkealan toimijoiden lupamenettelyistä, valvonnasta ja ohjauksesta. Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan lääkehuoltoketjun valvontaa ei ole tarkoituksenmukaista hajauttaa aluehallintoon. Hajauttamisella vaikeutetaan lääkealan toimijoiden toimintaa ja menetetään kokonaisnäkemys lääkejakelun eri osa-alueiden rajapinnoista, yhteistoiminnasta ja syy-seurausvaikutuksista. Valvonnan hajauttaminen usealle organisaatiolle vaarantaa myös harmonisoidut tarkastusmenettelyt, tulkinnat ja valvonnan laadunvarmistuksen.

Lääkelaitoksen näkemyksen mukaan sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten toimintaan liittyvien säädöksien uudistaminen edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista uudelleenarviointia. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon uudistuva terveydenhuoltolaki ja siihen liittyvät säädökset. Rokotteiden jakamiseen terveyskeskuksesta liittyvät kysymykset tulisi ratkaista osana terveydenhuollon yksiköiden lääkehuollon laajempaa kehittämistä.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö

Lääkelaitoksen lausunto (pdf)

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, osastopäällikkö, professori, p. (09) 4733 4221

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu