Takaisin edelliselle sivulle

Lääkehoidon toteuttamiseen uudet ohjeet

Lääkehoidon toteuttamiseen uudet ohjeet

10.2.2006

Lääkehoidon toteuttamiseen uudet ohjeet

Lääkehoidon toteuttamista sosiaali- ja terveydenhuollossa selvittänyt työryhmä on julkistanut laatimansa valtakunnallisen oppaan lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opas on saatavissa STM:n kotisivuilta: www.stm.fi/julkaisut

Lääkelaitos on ollut mukana potilasturvallisuutta koskevassa lääkehoidon toteuttamista sosiaali- ja terveydenhuollossa selvittäneessä työryhmässä. Lisäksi Lääkelaitos on julkaissut oppaan:

Turvallinen hoitoyksikkö - Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan (Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004)

Taustaa

Ohjeet lääkehoidon toteuttamiseen ovat tarpeen, ilmenee sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusta Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opas julkistettiin 10. helmikuuta 2006 Helsingissä.

Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen toimintatapoja sekä asettaa minivaatimukset, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön tulee täyttää toteuttaessa lääkehoitoa. Oppaassa on myös runsaasti käytännön esimerkkejä sekä hyviä toimintatapoja, joiden avulla toimintayksiköiden on helpompi käytännössä laatia oma lääkehoitosuunnitelmansa.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa oppaan käyttöä kaikissa toimintayksiköissä, joissa lääkehoitoa toteutetaan. Opas on siis suunnattu myös yksiköille, joiden perustehtäviin lääkehoito ei kuulu. Oppaasta on hyötyä myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja täydennyskoulutuksessa.

Lisätietoja:

STM:n verkkosivuilta

sekä STM:n asettaman työryhmän jäseneltä:

yliproviisori Risto Suominen, lupa- ja tarkastusyksikkö

p. (09) 4733 4203, risto.suominen@laakelaitos.fi

Lisätietoja:

STM:n tiedote 051/2006

Opas julki: Lääkehoitosuunnitelmasta turvallisuutta, virheistä opiksi 

Jaa tämä sivu