Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon päivän sivuilla näkökulmia lääkehoidon seurantaan

Lääkehoidon päivän sivuilla näkökulmia lääkehoidon seurantaan

13.10.2014

Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen valtakunnallinen teemapäivä. Seuraava päivä järjestetään 19.3.2015 teemalla ”Toimiiko lääkehoitosi?” Lääkehoidon päivän sivustolla (www.laakehoidonpaiva.fi) on aloitettu kolumnisarja, jossa lääkkeiden käyttäjät, alan ammattilaiset ja poliitikot kertovat näkökulmiaan lääkehoidon seurantaan.

"Lääkkeiden käyttö on yleistä eikä suinkaan aina ongelmatonta, ja sen vuoksi yhteiselle teemapäivälle on tarvetta", toteaa sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty Lääkehoidon päivän sivuilla julkaistussa tervehdyksessään. "Teemapäivä toteuttaa osaltaan lääkeinformaatiostrategian tavoitetta, jossa kansalaisten ymmärrystä lääkkeistä pyritään parantamaan."

Päivän tavoitteena on aktivoida lääkkeiden käyttäjiä tunnistamaan ja seuraamaan lääkehoitojensa vaikutuksia sekä kertomaan niistä terveydenhuollon ammattilaisille. Käyttäjiä halutaan myös kannustaa kysymään ja etsimään aktiivisesti tietoa luotettavista tiedonlähteistä. Lisäksi tavoitteena on kannustaa lääkkeiden käyttäjiä ylläpitämään ajantasaista lääkekorttia käyttämistään lääkkeistä.

Lääkehoidon päivän tavoitteena on myös lisätä kansallista ja alueellista moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi potilasjärjestöjen, julkisen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisen terveydenhuollon ja apteekkien kanssa.

Fimea koordinoi ensi vuonna kolmatta kertaa järjestettävää teemapäivää yhteistyössä useiden lääkehuollon ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijoiden kanssa. Lääkehoidon päivää toteutetaan paikallisina tapahtumina esimerkiksi apteekeissa, oppilaitoksissa ja terveydenhuollon toimipisteissä eri puolilla Suomea. Tiedot tapahtumista kootaan ensi vuoden alusta alkaen teemapäivän sivustolle.

Lisätietoa:

Lääkehoidon päivän verkkosivut: www.laakehoidonpaiva.fi

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 02952 23513

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi