Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon päivän seminaarissa kuultiin kokemuksia järkevän lääkehoidon toteuttamisesta

Lääkehoidon päivän seminaarissa kuultiin kokemuksia järkevän lääkehoidon toteuttamisesta

1.4.2019

Lääkehoidon päivän seminaarissa 19.3.2019 kuultiin käytännön esimerkkejä erilaisista toimintamalleista ja työkaluista, joiden avulla järkevän lääkehoidon toteuttamisessa on onnistuttu ympäri Suomea. Päivän ohjelma oli rakennettu Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman loppuraporttien ja aineistojen pohjalle. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa.

Erityisasiantuntija Heidi Tahvanainen (STM) kertoi avauspuheenvuorossaan lääkehoidon nykytilan haasteista ja sosiaali- ja terveysministeriön helmikuussa julkaisemasta virkamiesmuistiosta. Muistiossa on kuvattu lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyviä muutostarpeita ja tiekartan avulla havainnollistettu mahdollisia uudistuksia.  Muistion mukaan lääkehoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää tulisi kehittää kokonaisuutena. Tavoitteena on lääkkeiden järkevä käyttö ja kustannusten hallinta.

Dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Kunnamo (Kustannus Oy Duodecim) kertoi lähiaikoina julkaistavasta rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman aineistoihin kuuluvasta selvityksestä, jossa on kuvattu keinoja lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan ja optimointiin. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta tehdyssä selvityksessä ehdotetaan myös uusia toimenpiteitä.

Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Jaana Puhakka (Helsingin kaupungin sote-toimiala) kertoi puheenvuorossaan lääkärin mahdollisuuksista edistää järkevää lääkehoitoa lääkkeitä määrätessään ja omassa työssään. Terveydenhuollon yksiköissä tulisi sopia yhtenäisistä käytännöistä, joilla pyritään varmistamaan esimerkiksi lääkityslistan ajantasaisuus ja taloudellinen lääkkeiden määrääminen. Terveyskeskuslääkärin näkökulmasta tällaisia keinoja voivat olla lääkityslistojen systemaattinen ajantasaistaminen ja kausi-influenssarokotusten antaminen vastaanoton yhteydessä tai biosimilaarien käyttöönoton edistäminen diabeteslääkärin ja -hoitajan yhteistyönä.

Apteekkari Leena Astala (Porin Asema-apteekki) kertoi sote-toimijoiden ja yksityisten apteekkien välisestä yhteistyöstä. Yhteistyön muotoja voivat olla mm. lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja eritasoiset lääkehoitojen arvioinnit. Turvallisen lääkehoidon tukipalvelut puolestaan tarjoavat kotihoidolle ja palveluasumisen yksiköille järjestelmällisen toimintatavan sekä työkaluja tunnistaa ja hallita lääkehoidon riskejä.

Sairaala-apteekkari Jouni Ahonen (KYS) kertoi sairaala-apteekin pilotoimasta lääkityksen turvatarkastuksesta Kuopiossa ja Meilahdessa. Pilottitutkimuksen mukaan 10-30 prosentilla sairaalahoitoon saapuneista hoidon syy liittyi lääkitysongelmaan. Lääkityksen turvatarkastuksella pyritään varmistamaan potilaiden lääkitystietojen oikeellisuus ja ajantasaisuus.

Sairaala-apteekkari Leena Riukka (PHHYKY) kertoi sairaala-apteekin kehittämästä moniammatillisesta toimintamallista palvelutalojen lääkitysturvallisuuden auditoinnin ja turvatarkastuksien tueksi. Lahdessa kotihoidon ja palveluasumisen yksiköissä on auditointien avulla tunnistettu useita kehityskohteita mm. lääkkeiden säilytyksessä ja lääkityslistojen sekä hoitosuunnitelmien ajantasaisuudessa.

Erva lääkehoidon koordinaattori Sami Sneck (OYS) kertoi lääkehoidon prosessien tunnistetuista riskeistä ja katkeamattoman lääkehoidon prosessin pilotoinnista Oulussa. Pilotista on siirrytty käyttöönottoon ja käyttöönotto laajenee koko ajan.

Seminaarin päätteeksi EUPATI Patient Expert Aimo Strömberg kommentoi päivän esityksiä potilasnäkökulmasta.  Hän tarkasteli puheenvuorossaan kumppanuutta ja potilaskeskeistä lääkehoitoa. Potilaskeskeisyydellä tarkoitetaan sitä, että potilasta kuunnellaan ja kuullaan niissä asioissa, mikä kullekin on yksilöllisesti tärkeää.

Seminaarin esitykset ja tallenteet:

Reinikainen Leena: Avaus
esitys (pdf) ja tallenne

Tahvanainen Heidi
esitys (pdf) ja tallenne

Kunnamo Ilkka
esitys (pdf) ja tallenne

Puhakka Jaana
esitys (pdf) ja tallenne

Astala Leena
esitys (pdf) ja tallenne

Ahonen Jouni
esitys (pdf) ja tallenne

Riukka Leena
esitys (pdf) ja tallenne

Sneck Sami
esitys (pdf) ja tallenne

Strömberg Aimo
esitys (pdf) ja tallenne

Lue lisää:

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman raportit

Hanna Kortejärvi ja Ilkka Kunnamo:
Ehdotuksia lääkehoidon kokonaisuuden hallintaan ja optimointiin

 

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3520
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi