Takaisin edelliselle sivulle

Lääkehaitat jäävät lääke-esittelyissä liian vähälle huomiolle

Lääkehaitat jäävät lääke-esittelyissä liian vähälle huomiolle

15.12.2008

Lääkehaitat jäävät lääke-esittelyissä liian vähälle huomiolle

Hieman yli puolet (60 %) terveyskeskuksissa pidetyistä lääke-esittelyistä noudattaa hyvin Lääkelaitoksen laatimaa lääke-esittelyjen laatukriteerit -suositusta valmisteyhteenvedon, hintatietojen sekä muun kirjallisen materiaalin osalta. Esittelyissä kiinnitetään kuitenkin liian vähän huomiota lääkkeen turvalliseen käyttöön ja sen mahdollisiin haittavaikutuksiin.

Tiedot käyvät ilmi Lääkelaitoksen ja Lääkehoidon kehittämiskeskus Rohdon keväällä 2008 tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin Lääkelaitoksen vuonna 2007 laatiman lääke-esittelyn laatukriteerit -suosituksen toteutumista käytännössä. Tulokset perustuvat 17 terveyskeskuslääkärin tekemiin arvioihin toimipaikoillaan pidettyjen lääke-esittelyjen tietosisällöstä ja laadusta. Tutkimuksessa arvioitiin 83 lääke-esittelyn tietosisältöä.

Lääke-esittelyissä annetut tiedot vastasivat 94 %:ssa tapauksista esiteltävän lääkkeen valmisteyhteenvedon sisältöä. Valmisteen käyttöaihetta oli selvästi laajennettu neljässä esittelyssä. Haittavaikutuksia kuvattiin arvioiduissa esittelyissä vain 19 kertaa. Lääkkeen yhteisvaikutuksista tai vasta-aiheista kerrottiin vain kymmenessä lääke-esittelyssä ja muista valmisteen turvalliseen käyttöön liittyneistä seikoista mainittiin 32 esittelyssä.

Lääke-esittelyjen laatua ja tietosisältöä voidaan parantaa antamalla enemmän tietoa valmisteen kokonaisvaltaisesta merkityksestä sekä lisäämällä tietoa valmisteen haitta- ja yhteisvaikutuksista sekä muista turvalliseen käyttöön liittyvistä seikoista. Vastatakseen paremmin lääkärin tietotarpeisiin esittelyissä tulisi painottaa entistä enemmän lääkkeeseen liittyviä epidemiologisia tietoja, Käypä hoito- suosituksia sekä lääkevalmisteiden kustannusvaikuttavuutta. Lääkemarkkinoinnin tulee pysyä eettisesti uskottavana tulevaisuudessakin.

Lue lisää:

Lääkehaittoja ei käsitelty riittävästi lääke-esittelyissä (TABU 6.2008, 13–16)

Lisätietoja:

Lääkelaitos

Erkki Palva, osastopäällikkö, professori p. (09) 4733 4288

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. (09) 4733 4336

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO

Taina Mäntyranta, johtaja p. (09) 4733 4427

Veli-Pekka Rautava, asiantuntijalääkäri p. (09) 4733 446

etunimi.sukunimi@rohto.fi

Jaa tämä sivu