Sisältöjulkaisija

null Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vuokraa pysyvät toimitilansa Technopolis Oyj:n toimitiloista

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vuokraa pysyvät toimitilansa Technopolis Oyj:n toimitiloista

26.1.2011

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vuokraa pysyviksi toimitiloikseen tilaa Technopolis Oyj:n toimitiloista Kuopiossa. Fimea päätti asiasta saatuaan valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunnon.

Fimean ja Senaatti-kiinteistön tekemän sopimuksen mukaan Fimea vuokraa Technopoliksen toimitiloista tilaa yhteensä 3205,5 m2, joka otetaan vaiheittaisesti käyttöön siirtymäajan 31.8.2014 loppuun mennessä. Pysyvien tilojen vuokrakausi alkaa 1.8.2012.

Fimea toimii nyt Kuopiossa väliaikaisissa tiloissa Technopolis Oyj:n tiloissa ns. Micro Towerissa, jossa Fimealla on käytössään tilaa kahdessa kerroksessa 40:lle työntekijälle. Lisätilaa otetaan käyttöön 16.5.2011 lukien.

- Kokemuksemme toimitilojen käyttöönotosta, räätälöinnistä sekä toimitilojen oheispalveluista Technopoliksessa ovat olleet myönteisiä, toteaa Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi.

Fimea on valmistellut ratkaisua pysyvistä toimitiloistaan Kuopiossa yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Senaatti-kiinteistöt järjesti Fimean avuksi viime syksynä tarjouskilpailun, jossa tarjouksia pyydettiin olemassa olevista toimitiloista Kuopion kaupungin alueella. Senaatti-kiinteistöt lähetti tarjouspyynnön kaikkiaan seitsemälle tarjoajalle, joista kolme antoi määräaikaan mennessä tarjouksensa.

Tarjousten arviointiperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa arviointikriteereinä hinnan lisäksi olivat: tilojen ominaisuudet, tilojen soveltuvuus Fimean tavoitteisiin, sijainti, liikenneyhteydet ja liikennealueet, käyttäjäpalvelujen valmius, taso ja laajuus, terveellisyys ja turvallisuusnäkökohdat, toteuttamisaikataulu sekä energia- ja ympäristönäkökohdat. Laatu- ja hintaominaisuuksille määriteltiin yhdessä Fimean ja Senaatti-kiinteistöjen edustajien kanssa mahdollisimman paljon Fimean omia toimitilavaatimuksia ja arvoja kuvaavat painoarvot. Niiden perusteella tarjoukset ja laskennallinen uudisrakennusvaihtoehto asetettiin paremmuusjärjestykseen. Tarjousten kokonaisarvioinnissa hinta- ja laatuominaisuudet huomioiden kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi tuli Technopolis Oyj:n tarjous.

- Technopoliksen toimitiloihin suunnitellaan yhdessä fimealaisten kanssa toimintoja mahdollisimman hyvin tukeva työympäristö, joka lisää sisäistä verkostoitumista ja edistää osaamisen jakamista. Uudet toimitilat kattavat tilaa vuorovaikutukselle, neuvottelulle, ryhmätyöskentelylle ja työpisteille, kertoo tilapäällikkö Tanja Rytkönen-Romppanen Senaatti-kiinteistöiltä.

Lue lisää:STM tiedote 21/2011, www.stm.fi

Lisätietoja:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

ylijohtaja Sinikka Rajaniemi, p. (09) 4733 4200, 040 501 5076

Senaatti-kiinteistöt:

Tilapäällikkö Tanja Rytkönen-Romppanen, p. 0205 811 665

Johtaja Jyrki Reinikainen, Itä-Suomen alue, gsm 040 565 5181

Johtaja Jorma Heinonen, toimistot-toimiala, gsm 040 546 5057