Sisältöjulkaisija

null Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea aloittaa toimintansa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea aloittaa toimintansa

2.11.2009

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish Medicines Agency) aloittaa tänään toimintansa. Fimea valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.

Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimea on kansallisena viranomaisena osa eurooppalaista lääkevalvontaverkostoa ja suuntautuu aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön.

Fimean perustaminen on osa laajempaa sosiaali- ja terveysministeriön organisoimaa suomalaisen lääkehuollon hallinnon uudistusta. Tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja saada lääkkeisiin liittyvä osaaminen nykyistä paremmin osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

– Fimean toiminnan käynnistymistä on valmisteltu ministeriön nimittämässä valmisteluorganisaatiossa, jossa keskukselle on laadittu mm. organisaatio, perustamissuunnitelma ja strategisia linjauksia. Työ jatkuu uuden organisaation rakentamisella ja strategisten tavoitteiden kirkastamisella, toteaa ylijohtaja Sinikka Rajaniemi.

Fimean organisaatio muodostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat lääkealan elinkeinoharjoittajien valvonta, lääkevalmisteiden arviointi, lääkehoitojen arviointi sekä sisäiset palvelut.

Uudistetun organisaation ja tehtäväkokonaisuuden ohella Fimea on saanut myös oman visuaalisen ilmeen. Fimean ilme muodostuu nimilogosta ja sen muotokielen graafisista elementeistä. Ilmeen on suunnitellut toimeksiannosta Lääkelaitoksen yhteistyökumppani SEK Pro Oy.

Fimealla on toimipisteet kahdella paikkakunnalla – Kuopiossa ja Helsingissä. Kuopiossa toimintaa käynnistetään lähinnä keskuksen uusilla tutkimus- ja kehittämistehtävillä. Keskuksen tehtävät siirtyvät Kuopioon vaiheittain 31.8.2014 mennessä.

Fimean aloittamisen myötä Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO lakkautetaan. Fimea jatkaa valtaosaa Lääkelaitoksen valvonta- ja lupatehtävistä. Fimeaa on vahvistettu tutkimus- ja kehittämistoiminnan resursseilla. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valvontatehtävät on organisoitu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) ja Rohdon perusterveydenhuoltoa kehittävä työpajamenetelmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL).

www.fimea.fi

Lisätietoja:

Ylijohtaja Sinikka Rajaniemi, p. (09) 4733 4200, 040 501 5076

tiedottaja Katja Lindgren-Äimänen, p. 050 511 1657

viestinta@fimea.fi