Sisältöjulkaisija

null Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 3.3.2015

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 3.3.2015

27.2.2015

 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 26.2.2015 päätöksen lääkeluettelosta. Luettelo tulee voimaan 3.3.2015.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vahvistaa vähintään joka kolmas vuosi lääkeluettelon lääkelain 83 §:n nojalla. Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevista lääkeaineista. Luettelo ei ole tyhjentävä. Lääkkeen määritelmä perustuu lääkelain 3 §:n (395/1987) lääkkeen määritelmään ja ihmisille tarkoitetuista lääkkeistä annettuun direktiiviin 2001/83/EY. Lääkeluettelo ei määrittele oikeudellisesti sitovasti, onko jokin valmiste lääke. Valmisteen lääkkeeksi luokittelu tehdään lääkkeen määritelmän ja EU-tuomioistuimen tulkintakäytännön perusteella.

Lääkeluettelo on tärkeä tiedonlähde useille toimijoille sekä viranomaisille aineiden ja valmisteiden maahantuontiasioissa.
 

Fimea on ajantasaistanut luettelon liitteissä mainittuja aineita vastaamaan Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevia aineita muuntohuumeiden osalta. Fimea on myös poistanut osan aiemman lääkeluettelon liitteessä 1 A olleista aineista tai siirtänyt ne toisiin liitteisiin. Liitteessä 1 A olleita muuntohuumeita valvotaan jatkossa huumausainelailla. Huumausainelain muutos (1127/2014) on tullut voimaan 20.12.2014.

Huumausainelaissa muuntohuumeet on määritelty kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi. Mainitut psykoaktiiviset aineet on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa (1130/2014), johon viimeisin muutos on tehty 2.2.2015.

 

Tärkeimmät muutokset lääkeluettelon 2015 liitteisiin:

Liite 1: 2379 lääkeainetta (liitteeseen on siirtynyt 7 lääkeainetta liitteestä 1 A)

Liite 1 A: 40 ainetta (liitteestä on siirtynyt tai poistunut 228 ainetta)

Liite 2: 402 lääkkeellisesti vaikuttavaa rohdosta (liitteeseen on siirtynyt 3 rohdosta liitteestä 1 A)


 Päätös ilmestyi säädöskokoelmassa viikolla 10-11, www.finlex.fi

Päätös lääkeluettelosta Säädöskokoelmassa , Numero on 207/2015 (27.2.2015.)
 
 

Lisätietoja:

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422 (päätös ja aineet)

Tuula Nousu, lakimies, p. 029 522 3632 (päätösteksti)

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 522 3241 (muuntohuumeet)Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.