Sisältöjulkaisija

null Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.1.2010

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.1.2010

22.12.2009

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta tulee voimaan 1.1.2010

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 11.12.2009 päätöksen lääkeluettelosta. Luettelo astuu voimaan 1.1.2010.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vahvistaa vähintään joka kolmas vuosi lääkeluettelon lääkelain 83 §:n nojalla. Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevista lääkeaineista. Luettelo ei ole tyhjentävä. Lääkkeen määritelmä perustuu lääkelain 3 §:ään (395/1987) ja ns. ihmislääkkeistä annettuun direktiiviin 2001/83/EY. Lääkeluettelo ei määrittele oikeudellisesti sitovasti, onko jokin valmiste lääke. Valmisteen lääkkeeksi luokittelu tehdään lääkkeen määritelmän ja EY-tuomioistuimen tulkintakäytännön perusteella.

Lääkeluettelo on tärkeä tiedonlähde useille toimijoille sekä viranomaisille aineiden ja valmisteiden maahantuontiasioissa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on pyrkinyt tässä uudistuksessa entistä ajantasaisempaan ja tarkoituksenmukaisempaan lääkeluetteloon.

Uusi lääkeluettelo sisältää päätöstekstin ja liitteet 1 , 1 A ja 2.

Lääkeluettelo on lista Suomessa lääkkeellisissä käytössä olevista lääkeaineista. Poikkeuksena ovat liitteen 1 A aineet, 64 ns. design-huumetta, jotka eivät varsinaisesti ole lääkkeellisessä käytössä, mutta ovat vaikutuksen perusteella lääkkeitä. Uusi päätös lääkeluettelosta ei enää sisällä liitettä 3 vitamiinit ja kivennäisaineet.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta, liitteet ja niiden sisältö:

Liite 1. sisältää 2260, lääkeainetta

- Liitteessä 1 on mainittu lääkkeellisessä käytössä olevat lääkeaineet sekä aiemmassa liitteessä 1 mainitut aineet.

- Lääkeluettelon liitteeseen 1 on lisätty 199 lääkeainetta.

Liite 1 A. sisältää 65 design-huumetta

- Uusi Liite 1 A sisältää 65 ns. design-huumeena käytettävää ainetta.

Liite 2. sisältää 400 kasvirohdosta

- Liitteessä 2 on lääkkeellisessä käytössä olevia kasvirohdoksia sekä päihteenä käytettäviä kasvirohdoksia.

- Lääkeluettelon liitteeseen 2 on lisätty 24 kasvirohdosta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta (1095/2009)

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2009/20090157.pdf

Lue lisää:

- Perustelut uuden liitteen 1 A osalta (pdf)Lisätietoja antavat:

Kristiina Pellas, yliproviisori, p. (09) 4733 4336

Tuula Nousu, lakimies, p. (09) 4733 4219

Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4476