Takaisin edelliselle sivulle

Lääkealalla lähivuosina suuria haasteita

Lääkealalla lähivuosina suuria haasteita

7.4.2011

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea linjaa lähivuosien toimintaansa julkaisemassaan strategiassa. Strategiakaudella vuoteen 2020 Fimean toimintakenttä lääkealalla laajenee ja vanhojen tehtävien sisältö muuttuu. Strategiassaan Fimea sitoutuu myös lääkepolitiikan tavoitteisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi äskettäin Lääkepolitiikka 2020 -linjaukset. Fimea oli aktiivisesti mukana työssä ja sai tästä samalla aineksia myös omaan strategiatyöhönsä. Lääkepolitiikka-työ kokosi ennennäkemättömän laajasti alan sidosryhmiä yhteen keskustelemaan tulevaisuuden haasteista. Strategiassaan Fimea sitoutuu myös lääkepolitiikan tavoitteisiin.

Strategiakaudella vuoteen 2020 Fimean toimintakenttä lääkealalla laajenee ja vanhojen tehtävien sisältö muuttuu. Yhtenä merkittävänä painopisteen muutoksena on lääkehuollon linjaaminen osaksi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Suomen terveydenhuolto on jatkossa Fimean keskeinen asiakas yhdessä lääkealan elinkeinonharjoittajien, terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkkeiden käyttäjien rinnalla. Fimean toiminta perustuu verkostoitumiseen, jonka perustana on motivoitunut sekä asiantunteva henkilöstö. Toiminta-ajatuksena on valvoa ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi.

Lääkkeiden turvallisuuden valvonnan rinnalle ovat nousseet lääkkeiden saatavuus, lääkitysturvallisuus, lääkkeiden järkevä käyttö ja lääkkeiden hoidollinen arvo. Lääkkeiden käytön suurin turvallisuushaaste on lääkitysturvallisuus eli lääkkeiden oikeaan määräämiseen, käsittelyyn ja lääkkeen ottamiseen liittyvien prosessien kokonaisuus. Fimea koordinoi lääkitysturvallisuutta ohjaavien tahojen yhteistyötä.

Fimean tavoitteena on vaikuttaa lääkkeiden viranomaisvaatimuksiin siten, että lääkkeiden saatavuus- ja turvallisuusnäkökulmat ovat tasapainossa. Eläinlääkevalvonta panostaa erityisesti tuotantoeläinten lääkinnässä käytettäviin valmisteisiin ja niiden vaikutuksiin elintarviketurvallisuuteen. Lääkkeiden jakelukanavien monipuolistuessa käyttäjien on saatava luotettavaa lääketietoa oikea-aikaisesti jakelukanavasta riippumatta.

Lääkkeiden järkevää käyttöä edistääkseen Fimea parantaa lääkkeistä ja lääkehoidoista saatavilla olevan tiedon määrää ja tiivistää yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Lääkkeen hoidollisen arvon on oltava oikeassa suhteessa kustannuksiin. Arviointia on tehtävä kattavasti ja osana hoitokokonaisuutta.

Fimea pyrkii lisäämään toimintansa todellista kokonaistuottavuutta. Tavoitteeseen ylletään muun muassa kytkemällä riskinarviointi entistä selvemmin valvontatoimenpiteisiin, vähentämällä päällekkäistä viranomaistyötä ja kehittämällä kaikkia sisäisiä prosesseja sekä niitä toteuttavia järjestelmiä. Toiminnan perustana on osaaminen, jolla ansaitaan sidosryhmien luottamus ja menestytään kansainvälisessä kilpailussa asiantuntijatehtävistä.

Vuonna 2020 Fimea on tavoitetilansa mukaisesti kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu lääkealan auktoriteetti, joka toimii aktiivisesti EU:n lääkevalvontaverkostossa ottaen huomioon Suomen terveydenhuollon tarpeet. Fimea on avaintoimija valitsemillaan strategisilla keskittymisalueilla, joita ovat biologiset ja rinnakkaislääkkeet.

Lue lisää:

Fimean strategia

Esitykset:

Sinikka Rajaniemi: Fimean strategiset linjaukset 2020 (pdf)

Juhani Sivula: Katsaus Fimean toimintaan 2010 (pdf)

Hannes Enlund: Tiedolla lääkkeiden järkevään käyttöön (pdf)

Pekka Kurki: Lääkkeiden saatavuus ja ennakkovalvonta (pdf)

Erkki Palva: Lääketurvallisuudesta lääkitysturvallisuuteen (pdf)

Eija Pelkonen: Tulevaisuuden valvonta – vuorovaikutteisesti riskit tunnistaen (pdf)

Lisätietoja:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. (09) 4733 4200

Juhani Sivula, hallintojohtaja, p. (09) 4733 4207

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 050 562 2590

Pekka Kurki, johtaja, Lääkevalmisteiden arviointi 2, p. (09) 4733 4225,

Erkki Palva, johtaja, Lääkevalmisteiden arviointi 1, p. (09) 4733 4288,

Eija Pelkonen, johtaja, Toimijoiden valvonta, p. (09) 4733 4210Sähköpostiosoite: viestinta@fimea.fi.

 

Jaa tämä sivu