Sisältöjulkaisija

null Lääkkeen käyttäjä on laadukkaan lääkeinformaation keskiössä

Lääkkeen käyttäjä on laadukkaan lääkeinformaation keskiössä

29.8.2019

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto on työstänyt yhteistyössä useamman materiaalin kokonaisuuden ”Kohti laadukasta lääkeinformaatiota”. Materiaalien tavoitteena on tehdä näkyväksi lääkeinformaation ja lääkeneuvonnan merkitystä lääkehoidon onnistumisen ja lääkitysturvallisuuden varmistamisessa.

Lääkehoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja sen tulisi tapahtua yhteistyössä lääkkeen käyttäjän ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Tavoitteena on, että lääkkeen käyttäjän saama lääkeinformaatio ja lääkeneuvonta yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa keskustellen auttaa hoidon tavoitteiden saavuttamisessa.

Nyt julkaistut materiaalit:

  • Kuvaus terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja pitkäaikaissairaan roolista lääkehoitoprosessissa tukee yhteistyötä sekä kuvaa eri ammattilaisten ja pitkäaikaissairaan roolia lääkehoitoprosessissa. 
  • Koosteet eri terveydenhuollon ammattilaisten lääketiedon lähteistä ja työkaluista tukevat ammattilaisten osaamista. 
  • Laadukas lääkeinformaatio-sivulla julkaistaan myös katsausartikkeli lääkeneuvonnan ja potilaille suunnatun kirjallisen lääkeinformaation vaikuttavuudesta.

Materiaalit ovat hyödynnettävissä Fimean verkkosivulta

Materiaalit julkaistaan Fimean verkkosivuilla. Laadukas lääkeinformaatio -sivua täydennetään vuosien 2019 ja 2020 aikana. Lääkeinformaatioverkosto toivoo palautetta julkaistuista töistä. Materiaalien sisältöä arvioidaan ja päivitetään Lääkeinformaatioverkostossa tehtävien säännöllisten päivityskierrosten avulla.

Lue lisää:

Laadukas lääkeinformaatio - materiaalit Fimean verkkosivuilla

Lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Tilaa Lääkeinformaatioverkoston uutiskirje

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, p. 029 522 3522
  • Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, p. 029 522 3442
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi