Sisältöjulkaisija

null Lääkehoidon tietopaketit herättivät kiinnostusta

Lääkehoidon tietopaketit herättivät kiinnostusta

28.6.2019

Fimean kyselyyn lääkehoidon tietopakettien käytöstä ja hyödyllisyydestä tuli 152 vastausta eri organisaatioista ympäri Suomea. Kyselyssä kartoitettiin lääkehoidon tietopakettien tunnettuutta ja kehitystarpeita. Kyselyssä selvitettiin, mihin tietopaketteihin oli tutustuttu, mitä tietopaketteja oli käytetty, miten usein ja millaisissa tilanteissa niitä oli käytetty ja mitkä tietopaketeista olivat hyödyllisiä käytännön työssä. Lisäksi pyydettiin ehdotuksia mahdollisista uusista lääkehoidon tietopaketeista.

Saatujen vastausten perusteella kehitämme ja päivitämme lääkehoidon tietopaketteja, jotta niistä olisi nykyistä enemmän hyötyä terveydenhuollon ammattilaisten arjessa.

Lääkehoidon tietopakettien aiheina ovat

  • lääkityslistan ajantasaisuuden tarkistaminen
  • lääkehoidon moniammatillinen arviointi
  • lääkehoidon seuranta
  • biosimilaarit
  • lääkehoidon ongelmien tunnistaminen ja ehkäisy

Lue lisää

Lääkehoidon tietopaketit

Helpottavatko lääkehoidon tietopaketit arkeasi? (Fimean verkkouutinen 20.5.2019) 

Lisätietoja antaa

  • Reinikainen Leena, kehittämissuunnittelija, 029 5223520
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi