Sisältöjulkaisija

null Lääkebarometri selvittää suomalaisten käsityksiä lääkkeistä

Lääkebarometri selvittää suomalaisten käsityksiä lääkkeistä

24.9.2019

Fimea toteuttaa kyselytutkimuksen, jossa kartoitetaan suomalaisten mielipiteitä lääkkeistä ja niiden käytöstä. Tutkimuksessa selvitetään myös, mitä mieltä kansalaiset ovat lääkkeiden ostopaikoista, rokotteista ja lääkkeiden ympäristövaikutuksista.

Tutkimusaineiston keräämisen toteuttaa Taloustutkimus Oy. Aineisto kerätään internetpaneelin avulla syys-lokakuun aikana.

Lääkebarometri toteutetaan joka toinen vuosi

Lääkebarometri on joka toinen vuosi toteutettava väestökysely, jonka avulla selvitetään suomalaisten näkemyksiä lääkkeistä. Kysely on toteutettu aiemmin vuosina 2015 ja 2017. Barometri täydentää rekistereistä saatavaa tietoa väestön lääkkeiden käytöstä.

Lääkebarometri-aineistoja voi hakea tieteelliseen tutkimuskäyttöön ja vuoden 2019 aineistoa myös kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä opetus-, suunnittelu- tai selvitystehtäviä varten. Parhaillaan kerättävä aineisto tulee saataville vuoden loppuun mennessä. Aineistoja voi hakea käyttöönsä käyttölupahakemuksella. Ohjeet löytyvät Fimean verkkosivuilta.

Lue lisää:

Lääkebarometri -tutkimus

Lääkebarometri 2019 -kysely (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513