Sisältöjulkaisija

null Lääke75+ -tietokanta ehdolla Vuoden lääkitysturvallisuuden vaikuttajaksi

Lääke75+ -tietokanta ehdolla Vuoden lääkitysturvallisuuden vaikuttajaksi

23.8.2019

Fimean ylläpitämä Lääke75+-tietokanta on yksi neljästä finalistista Mediuutisten vuoden 2019 lääkitysturvallisuuden vaikuttaja -kampanjassa. Voittaja julkistetaan 12.9.2019 Mediuutisten järjestämässä palkitsemistilaisuudessa.

”On todella hienoa, kuinka pitkäjänteinen työmme tietokannan parissa huomioidaan finaalipaikalla”, toteaa tietokannan kehittämisestä ja ylläpidosta vastaava tutkija Johanna Jyrkkä.

Lääke75+ -tietokantaa on kehitetty ja ylläpidetty Fimeassa vuodesta 2010 lähtien. Tietokanta on kaikkien käytettävissä maksutta Fimean verkkosivuilla. Terveydenhuollon ammattilaiset löytävät tietokannan myös Duodecimin Terveysportin ”Vanhus ja lääke” -osiosta. Kesällä tietosisältö avattiin avoimena datana sovelluskehittäjien ja tutkimuksen tarpeisiin.

Lääke75+ -tietokannan sisältö laaditaan iäkkäiden lääkehoidon ammattilaisista koostuvassa työryhmässä, johon kuuluu terveydenhuollossa ja yliopistoissa työskenteleviä geriatreja, farmasian ja kliinisen farmakologian asiantuntijoita sekä iäkkäitä hoitavia lääkäreitä. ”Työryhmän kokouksiin pyydetään myös tarpeen mukaan eri lääketieteen erikoisalojen asiantuntijoita keskustelemaan tehtävistä linjauksista”, kertoo Jyrkkä. ”Näin varmistamme sen, että Lääke75+ -tietokannan suositukset perustuvat parhaaseen mahdolliseen tietoon, ja että tehtävät suositukset ovat linjassa nykyisten hoitokäytäntöjen kanssa. Ehdokkuus palkintoon kertoo työmme tärkeydestä ja kannustaa meitä jatkamaan työtä iäkkäiden järkevän lääkehoidon eteen”, Jyrkkä iloitsee.

Lääke75+ -tietokanta tukee 75 vuotta täyttäneiden lääkehoitoa koskevaa kliinistä päätöksentekoa ja parantaa lääkitysturvallisuutta perusterveydenhuollossa. Tietokanta sisältää luokittelun ja suosituksen lähes 500 lääkeaineen tai niiden yhdistelmien käytöstä iäkkäillä. Tietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

Lue lisää:

Lääke75+ -tietokanta

Raati sai 30 ehdotusta kentältä – Neljä finalistia on nyt valittu (Mediuutiset 23.8.2019)

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkäillä (Sic!)

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi
  • Risto Huupponen (Lääke75+ työryhmän puheenjohtaja), professori, p. 040 544 1813
  • Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@utu.fi