Sisältöjulkaisija

null Kyselytutkimus lääkkeiden turvallisuudesta ja haittavaikutusten ilmoittamisesta on käynnistynyt

Kyselytutkimus lääkkeiden turvallisuudesta ja haittavaikutusten ilmoittamisesta on käynnistynyt

13.9.2017

Euroopan lääkevirasto EMA on julkaissut kyselyn, jonka tavoitteena on selvittää miten hyvin lääkkeiden haittavaikutuksista ilmoittamista koskevat menettelyt tunnetaan sekä miten niistä ilmoitetaan. Kysely on tarkoitettu sekä potilaille että terveydenhuollon ammattilaisille. Kysely on auki 9.10. asti.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Tulokset käsitellään Euroopan lääkevirastossa, ja niistä laadittava kooste toimitetaan Euroopan komissiolle. Tuloksista raportoidaan myös julkisesti.

Viranomaiset ja lääkeyritykset ympäri maailmaa keräävät lääkkeiden haittavaikutuksia koskevaa tietoa. Lääkkeen hyöty-haittatasapainoa arvioidaan jatkuvasti kokonaisuutena mm. ilmoituksista kertyvän tiedon valossa. Suomessa havaituista lääkkeiden ja rokotteiden haittavaikutuksista kerätään tietoa Fimean haittavaikutusrekisteriin.

Kysely

Lisätietoa haittavaikutuksista