Sisältöjulkaisija

null Kymmenen vuotta kudosvalvontaa

Kymmenen vuotta kudosvalvontaa

1.12.2017

Fimean järjestämillä kudospankkipäivillä 29.11.2017 tarjottiin kakkukahvit kudoslaitosvalvonnan täyttäessä pyöreitä vuosia.  Tasan 10 vuotta sitten kudosdirektiivit tulivat Suomessa voimaan ja Lääkelaitos vastaanotti yli 70 toimilupahakemusta kudoslaitostoimijoilta.

Kudospankkipäivän ensimmäisessä puheenvuorossa Fimean Luvat ja tarkastukset yksikön päällikkö Eeva Leinonen kertoi valvonnan kiireisistä kahdesta ensimmäisestä vuodesta, jolloin tarkastettiin 70 kudoslaitosta, myönnettiin toimiluvat sekä viimeisteltiin kansalliset säädökset ja annettiin ohjausta ja neuvontaa niihin liittyen. Sittemmin valvontatoimet vakiintuivat ja työtä on tehty hyvässä yhteistyössä kudoslaitosammattilaisten kanssa. Kudoslaitosten 300. tarkastus toteutuu muutaman viikon päästä HUS Töölön sairaalan luu- ja tukikudospankissa.

Vuonna 2017 Suomessa toimii hieman yli 50 kudoslaitosta, joista kudospankkipäivässä oli mukana kattava edustus. Päivän aikana kuultiin esittelyt lasten kantasolusiirtotoiminnasta, lasten sydänläppäpankin toiminnasta, hedelmöityshoitoklinikoiden toiminnasta Suomessa ja Ruotsissa, monikudospankin toiminnasta sekä luupankkitoiminnoista. Esitysten ohessa kudoslaitokset kertoivat työtään ohjaavista laatu- ja ohjejärjestelmistä, poikkeamien kirjaamismenettelyistä, toiminnan auditoinneista sekä kriittisten laitteiden seurantamenettelyistä. 

Esitykset:

Kudoslaitosten valvontaa jo 10 vuotta (Eeva Leinonen)

Akkreditoinnin edut ja haasteet (Merja Stenvall ja Mervi Taskinen)

Homograftpankin toiminta (Sari Tähtiharju)

Regea kudospankki ja solukeskus (Tiia Tallinen)

Tampereen yliopistollisen sairaalan hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikka (Katja Ahinko)

THL:n hedelmöityshoitotilastot (Anna Heino)

Lisätietoja antaa

  • Anne Tammiruusu, ylitarkastaja, p. 02952 23249