Takaisin edelliselle sivulle

Kutsu kudoslaitoksille keskustelutilaisuuteen

Kutsu kudoslaitoksille keskustelutilaisuuteen

16.5.2007

Kutsu kudoslaitoksille keskustelutilaisuuteen

Lääkelaitos järjestää 14.6.2007 klo 9 - 12 alan toimijoille tarkoitetun tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jossa käsitellään uuden kudosturvallisuuslainsäädännön toimeenpanoa.

Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.6.2007. Lääkelaitos toimii lupa- ja valvontaviranomaisena ihmiskudosten ja -solujen laatua ja turvallisuutta koskevien vaatimusten täytäntöönpanossa.  

Nk. kudoslain mukaan kudoslaitosten on haettava Lääkelaitokselta toimilupaa viimeistään 1. päivänä syyskuuta 2007. Lääkelaitos myöntää toimiluvan kudoslain mukaisille kudoslaitoksille ja tarkastaa laitokset kahden vuoden välein. Lääkelaitoksen vastuulle tulee myös kudoslaitosrekisterin ylläpito.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin toimeenpano Suomessa on edellyttänyt kudoslain soveltamisalan täsmentämistä siten, että laki koskee myös kudoslaitoksissa tai niiden toimesta tapahtuvaa kudosten ja solujen hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua sekä tähän toimintaan liittyviä laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Lakiin on lisätty em. asioita koskeva uusi luku. Kudosdirektiiviä sovelletaan ihmisessä käytettäväksi tarkoitettuihin ihmiskudoksiin ja -soluihin.

Ilmoittautuminen 14.6. klo 9 – 12 järjestettävään keskustelutilaisuuteen

Lääkelaitos toivoo alan toimijoiden osallistumista tilaisuuteen (kaksi henkilöä/toimija). Tilaisuus pidetään Lääkelaitoksen tiloissa, osoitteessa Mannerheimintie 103b, Helsinki.

Ilmoittautumiset tulee tehdä 8.6.2007 mennessä sähköpostiosoitteeseen

KUDOS.INFO@laakelaitos.fi.

Lisätietoja antaa:

Eeva Leinonen, ylitarkastaja, p. (09) 4733 4202

Eija Pelkonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4210etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

 

 

Lue lisää:

Kudoslaitosten valvonta, TABU 2/2007 (pdf)

Jaa tämä sivu