Sisältöjulkaisija

null Kutsu Farmakopeapäivään 2015

Kutsu Farmakopeapäivään 2015

11.9.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää Helsingissä tiistaina 20.1.2015 klo 9–15:30 koulutus- ja keskustelutilaisuuden Euroopan farmakopean käyttäjille.

Tilaisuus on tarkoitettu farmakopean käyttäjille teollisuudessa, apteekeissa, sairaala-apteekeissa, yliopistoissa, laboratorioissa, ja viranomaistehtävissä.

Tilaisuuden tarkoituksena on kannustaa viranomaista ja sidosryhmiä vuoropuheluun, kouluttaa farmakopean oikeassa käytössä ja tuoda esille, miten lääkealan jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö otetaan huomioon Euroopan farmakopean valmistelussa.

Koulutuksen aikana annetaan työkaluja arkeen ja ajankohtaista tietoa Fimean ja Euroopan farmakopeatoiminnasta (katso päivän tarkempi sisältökuvaus kohdasta Lue lisää).

Euroopan farmakopea on Euroopan Neuvoston (EN) julkaisu, jota toimittaa Strasbourgissa sijaitseva lääkkeiden laatuasioista vastaava yksikkö (European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM). Farmakopea sisältää sitovat laatuvaatimukset lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) toimii Suomessa kansallisena farmakopeaviranomaisena.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 20.1.2015 klo 9–15:30 Fimean Helsingin toimipisteessä. Kokoustilana on Ursa Major, Mannerheimintie 103b, 00034 FIMEA. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Fimean Kuopion toimipisteessä, josta on videoyhteys Helsinkiin (paikkojaon rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä). Kuopiossa kokoustilana on Maikki, Microkatu 1, 70210 Kuopio.

Ilmoittautumiset Farmakopeapäivään viimeistään 7.1.2015 Webropolin kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä voi myös lähettää ennakkokysymyksiä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen
 

Tilaisuuden ohjelma

9.00 Tervetuloa: Avaussanat ja johdatus päivän teemaan

9.15 Euroopan farmakopea, asiantuntijatyö ja Fimean farmakopeatoiminta

10.15 Jaloittelutauko

10.25 Monografian sisältö ja kemiallisia näkökulmia case-tyyppisesti tarkasteltuna

11.30 Katsaus rohdosteksteihin ja -monografioihin

12.15 Lounastauko (Omakustanteinen lounas, esim. Fimean ja NCC:n työpaikkaruokala Agora)

13.15 Biologiset Ph.Eur. tekstit ja monografiat

14.15 Kahvitauko (Fimea tarjoaa)

14.40 Ajankohtaisia farmakopea-asioita

15.15 Yhteenveto

15.30 Päivä päättyy

Lue lisää:

Farmakopeapäivän tarkempi sisältökuvaus ja ohjelma (pdf)

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Euroopan farmakopea

Lisätietoja:

FIMEAPHARMACOPOEIA@fimea.fi