Sisältöjulkaisija

null Kuka voi hakea huumausaineen tuonti- tai vientilupaa?

Kuka voi hakea huumausaineen tuonti- tai vientilupaa?

Huumausaineen tuonti- ja vientilupia voivat hakea yksityiset elinkeinonharjoittajat kuten lääketehtaat, lääketukkukaupat (tukkukauppaluvan puitteissa), apteekit, sairaala-apteekit lääkkeiden tuotantoon ja muihin lääkinnällisiin tarkoituksiin; yksityiset elinkeinonharjoittajat, oikeushenkilöt, yliopistot ja tieteelliset tutkimuslaitokset huumausaineiden toteamiseksi käytettävien aineiden, valmisteiden ja testijärjestelmien valmistukseen, tutkimustarkoituksiin tai tuotekehittelyyn (kts. huumausainelaki 373/2008 9 § ja lääkelaki 17 § 1 mom).

Muihin kuin lääkelain, terveydenhuoltolain, terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain tai eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annetun lain tarkoittamiin lääkinnällisiin tarkoituksiin lupia hakevilla tulee olla lisäksi voimassa oleva käsittelylupa. (www.finlex.fi)

23.3.2021