Sisältöjulkaisija

null Koulutustilaisuuksia lääkehoidon kokonaisuuden hallinnasta

Koulutustilaisuuksia lääkehoidon kokonaisuuden hallinnasta

4.10.2017

Fimea järjestää yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Koulutustilaisuudet on tarkoitettu kaikille iäkkäiden hoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille.

Koulutustilaisuudet tarjoavat käytännönläheistä tietoa lääkehoitojen toteuttamisesta sekä asiakkaan lääkehoidon kokonaisuuksien hallinnasta terveydenhuollossa. Koulutuksessa esitellään konkreettisia lääkehoidon työkaluja, joita voi hyödyntää käytännön työssä, erityisesti kotihoidossa ja perusterveydenhuollossa. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen terveydenhuollon yksiköissä on yksi keino, jolla voidaan vaikuttaa järkevän lääkehoidon toteutumiseen.

Järjestettävät koulutustilaisuudet

Ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin 19.9.2017 Mikkelin aluesairaalassa. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä alueella toimivan omais- ja perhehoidossa toteutettavan OSSI-hankkeen kanssa. Koulutuksessa perehdyttiin ajantasaiseen lääkityslistaan, lääkehoidon riskien arviointimittariin, moniammatillisten lääkehoidon arviointien toteuttamiseen sekä lääkehoidon seurantaan ja asiakkaan ohjaamiseen.

Koulutustilaisuuksien sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä I&O –kärkihankkeen muutosagenttien ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa kunkin koulutuspaikan tarpeisiin soveltuva koulutustilaisuus. Muut koulutukset järjestetään 15.11.2017 Porissa, 17.1.2018 Kokkolassa ja 31.1.2018 Kajaanissa. Koulutuksien ilmoittautumista huolehtii kunkin paikkakunnan yhteyshenkilö.

Koulutustilaisuudet tallennetaan. Fimean verkkosivuilla julkaistavat tallenteet ovat maksutta kaikkien käytettävissä.

Koulutusvideot

Fimean tietopaketit tarjoavat lisätietoa

Fimea tuottaa terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi myös tietopaketteja, jotka käsittelevät järkevää lääkehoitoa. Kyseisten tietopakettien tarkoituksena on tarjota tiiviissä muodossa tietoa ja työkaluja lääkehoidon hallintaan. Lääkityslistan ajantasaisuutta ja lääkehoidon moniammatillisia arviointeja käsittelevät tietopaketit on julkaistu. Tulevan syksyn aikana julkaistaan lääkehoidon seurantaa ja lääkeinformaatiota koskevat tietopaketit.

Tietopaketit ovat kaikkien käytettävissä maksutta Fimean verkkosivuilta.

Lääkehoidon tietopaketit

Lue lisää:

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:34:
Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA)
 

Lisätietoja antaa

  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Merja Merikoski, tutkija, p. 029 522 3532
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi[at]fimea.fi