Takaisin edelliselle sivulle

Koottua tietoa biomateriaaleista

Koottua tietoa biomateriaaleista

15.4.2004

Koottua tietoa biomateriaaleista

Lääkelaitos on julkaissut verkkosivuillaan laajan selvityksen terveydenhuollossa käytettävistä biomateriaaleista (Biomateriaalit, Lääkelaitoksen julkaisusarja 12/2003). Selvitys koostuu kahdeksasta osaselvityksestä. Yleiskatsaus biomateriaaleihin sekä yhteenveto antavat lukijalle yleiskuvan aiheesta. Tarkempaa tietoa löytyy viidestä soveltamisalan mukaan laaditusta osaselvityksestä (ortopedia ja traumatologia, sydänkirurgia ja kardiologia, verisuonikirurgia, pehmytosakirurgia, hammaslääketiede, suu- ja kasvokirurgia sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit). Ihmisalkuperää olevista biomateriaaleista laadittiin erillinen katsaus.

Selvityksen toivotaan olevan hakuteos, jonka avulla alan tutkijat ja terveydenhuollon ammattilaiset oppivat tunnistamaan ja arvioimaan biomateriaalien käyttöön liittyviä riskejä. On tärkeää välttää jo toteutuneiden virheellisten ratkaisujen toistuminen. Tämä on erityisen tärkeää uusien materiaalien ja tekniikoiden kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Hankkeen rahoituksesta vastasi Lääkelaitos, ja käytännön toteutuksesta Finn-Medi Tutkimus Oy yhteistyökumppaneineen, jotka koostuivat alan tutkimuslaitosten sekä terveydenhuollon asiantuntijoista.

Lisätietoja:

Ylilääkäri Juha Nevalainen, puh. 050 5638 539, sähköposti: juha.nevalainen@nam.fi

Biomateriaalit

 

Mikä on biomateriaali?

Biomateriaali ja siitä valmistettu implantti on synteettinen tai luontoperäinen tuote, jota käytetään kontaktissa kudokseen, vereen tai kudosnesteisiin, proteettiseen, diagnostiseen tai terapeuttiseen tarkoitukseen siten, että se ei haittaa elävän organismin toimintaa..

Synteettiset biomateriaalit yleensä ovat metalleja, keraamisia aineita, polymeereja, tai komposiitteja, yhdistelmämateriaaleja. Luontoperäiset aineet voivat olla peräisin ihmisen tai eläimen luusta, dentiinistä, rustosta, sidekudoksesta, keuhkosta ja ihosta.

 

 

Jaa tämä sivu