Sisältöjulkaisija

null Koordinoivan ylilääkärin virka

Koordinoivan ylilääkärin virka

30.5.2008

Myyntilupaosastossa on tullut uudelleen haettavaksi

 Koordinoivan ylilääkärin virka

Tehtävässä edellytetään valmiutta toimia jäsenenä Euroopan lääkeviraston (EMEA) ihmislääkekomiteassa (CHMP). Koordinoivan ylilääkärin tehtävänä on Lääkelaitoksen ja sen asiantuntijaverkoston tieteellisen arviointipanoksen ja asiantuntijavoimavarojen koordinointi CHMP:n toiminnassa Lääkelaitoksen strategisten linjausten mukaisesti. Koordinoivan ylilääkärin tehtäviin kuuluvat myös myyntilupaosaston tieteellisen arviointitoiminnan kehittäminen ja osaston muiden kehittämishankkeiden koordinointi.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää: 

  • lääketieteellistä korkeakoulututkintoa ja tieteellistä jatkokoulutusta
  • kokemusta tutkimus- ja kehittämisprojektien vetämisestä ja koordinoinnista asiantuntijaorganisaatiossa
  • hyviä sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä
  • halukkuutta ja valmiutta osallistua kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön moniammatillisessa ja prosessien mukaan toimivassa organisaatiossa
  • EU:n lääkevalvontaan liittyvää matkustusvalmiutta.

 Erikoislääkärin tutkinto ja perehtyneisyys kliiniseen tutkimukseen/lääkekehitykseen katsotaan eduksi.

 Koordinoivan ylilääkärin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 13, jossa tehtäväkohtainen palkka on 4913,42 €/kk. Lisäksi viroissa maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

 Lisätietoja koordinoivan ylilääkärin virasta antaa osastopäällikkö, professori Pekka Kurki, p. (09) 4733 4225 tai 050 553 5548, pekka.kurki@laakelaitos.fi.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 550-33-08) viimeistään tiistaina 17.6.2008 klo 16.15 mennessä. Hakemuksen voi myös toimittaa Lääkelaitoksen kirjaamoon osoitteella Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi. Virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.