Takaisin edelliselle sivulle

Koordinoivan ylilääkärin ja kaksi ylilääkärin virkaa

Koordinoivan ylilääkärin ja kaksi ylilääkärin virkaa

3.12.2007

Koordinoivan ylilääkärin ja kaksi ylilääkärin virkaa

Lääkelaitoksen myyntilupaosaston prosessit kattavat lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja laadun tieteellisen arvioinnin kaikissa lääkevalmisteryhmissä. Lääkevalvonta kattaa lääkekehityksen ja modernin lääkehoidon osaamisalueet.

Myyntilupaosastossa on tullut haettavaksi:

Koordinoivan ylilääkärin virka (osastopäällikön tukiryhmä)

Tehtävässä edellytetään valmiutta toimia jäsenenä Euroopan lääkeviraston (EMEA) ihmislääkekomiteassa (CHMP). Kysymyksessä on Lääkelaitoksen ja sen asiantuntijaverkoston tieteellisen arviointipanoksen koordinoinnista CHMP:n toiminnassa. Asiantuntijavoimavarojen käytöstä päättää osastopäällikkö Lääkelaitoksen strategisten linjausten mukaisesti. Koordinoivan ylilääkärin tehtäviin kuuluvat myös myyntilupaosaston tieteellisen arviointitoiminnan kehittäminen ja osaston muiden kehittämishankkeiden koordinointi. Kyseisten tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • lääketieteellistä korkeakoulututkintoa ja tieteellistä jatkokoulutusta
  • kokemusta tutkimus- ja kehittämisprojektien vetämisestä ja koordinoinnista asiantuntijaorganisaatiossa
  • hyviä sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä
  • halukkuutta ja valmiutta osallistua kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön moniammatillisessa ja prosessien mukaan toimivassa organisaatiossa
  • EU:n lääkevalvontaan liittyvää matkustusvalmiutta

Erikoislääkärin tutkinto ja perehtyneisyys kliiniseen tutkimukseen/lääkekehitykseen katsotaan eduksi.

Kaksi ylilääkärin virkaa (alkuperäislääkejaosto),

Ylilääkärin tehtävät liittyvät pääasiassa alkuperäislääkkeiden myyntilupahakemusten kliiniseen arviointiin ja tieteelliseen neuvontaan osana määräajallisia prosesseja. Kyseisten tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

  • lääketieteellistä korkeakoulututkintoa ja tieteellistä jatkokoulutusta
  • halukkuutta ja valmiutta osallistua kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön moniammatillisessa ja prosessien mukaan toimivassa organisaatiossa
  • EU:n lääkevalvontaan liittyvää matkustusvalmiutta

Erikoislääkärin tutkinto ja perehtyneisyys kliiniseen tutkimukseen/lääkekehitykseen katsotaan eduksi. Osa-aikainen työ voi tulla kysymykseen.

 

Koordinoivan ylilääkärin virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 13, jossa tehtäväkohtainen palkka on 4913,42 €/kk.Ylilääkärin virat on sijoitettu vaativuusluokkaan 12, jossa tehtäväkohtainen palkan osa on 4343,42 €/kk. Lisäksi viroissa maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja koordinoivan ylilääkärin virasta antaa osastopäällikkö, professori Pekka Kurki, p. (09) 4733 4225 tai 050 553 5548 ja ylilääkärin viroista jaostopäällikkö Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. (09) 4733 4411. Sähköposti: etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon 11.1.2008 klo 16.15 mennessä osoitteellaa Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai kirjaamo@laakelaitos.fi

 

Jaa tämä sivu