Sisältöjulkaisija

null Kommentoi Fimean suositusta potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin yhteydessä

Kommentoi Fimean suositusta potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin yhteydessä

17.4.2012

Kommentoi Fimean suositusta potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnin yhteydessä!

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on valmistellut laajana sidosryhmäyhteistyönä Fimean suositusta lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin. Suositusluonnos on juuri julkisessa kommentoinnissa ja lopullinen suositus julkaistaan loppukeväästä 2012.

Osana arviointia pyritään tunnistamaan lääkkeen käyttäjille merkitykselliset seikat. Suomalainen terveys- ja lääkepolitiikka painottaa asiakaskeskeisyyttä ja potilaslähtöisyyttä. Se edellyttää lääkkeiden käyttäjien tai heidän omaistensa kuulemista myös lääkkeen hoidollisessa ja taloudellisessa arvioinnissa. Helsingin yliopiston Sosiaalifarmasian osasto on Fimean toimeksiantona valmistellut luonnoksen siitä, kuinka potilasnäkökulmaa tulisi selvittää haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa.

Kommentoi 30.4.2012 mennessä

Pyydämme kommentteja potilasnäkökulman huomioimista koskevan suosituksen ja siihen liittyvien lomakkeiden luonnoksiin. Kaikkien aiheesta kiinnostuneiden on mahdollista kommentoida luonnoksia 30.4.2012 saakka. Kommentit huomioidaan suositusta viimeisteltäessä. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita!

Lopullinen suositus julkaistaan loppukeväästä 2012 yhdessä lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointia koskevan suosituksen kanssa.

Lue lisää:

Fimean suositus (pdf)

Kommentointilomake (doc)

Fimean sivut: Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 050 577 3075

Helena Kastarinen, tutkijalääkäri, p. 050 401 8604

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.