Takaisin edelliselle sivulle

Komission tiedonanto G10-suositusten johdosta

Komission tiedonanto G10-suositusten johdosta

3.7.2003

Komission tiedonanto G10-suositusten johdosta

Euroopan komissio hyväksyi 1.7.2003 tiedonannon nk. G10-työryhmän suositusten pohjalta. Suositukset käsittelevät mm. lääkkeistä potilaille saatavia hyötyjä, eurooppalaisen lääketeollisuuden kilpailukyvyn kehittämistä, EU:n tutkimuspohjan vahvistamista, lääkkeiden asemaa EU:n laajentumisessa ja jäsenvaltioiden keskinäistä yhteydenpitoa.

Tiedonantoon sisältyvinä uusina avauksina voidaan pitää esimerkiksi lääketeollisuuden kilpailukyky-indikaattoreiden luomista ja niistä tehtäviä tilastoja sekä toisaalta jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihtofoorumin perustamista kehittämään metodeja lääkkeiden keskinäisen terapeuttisen tehon arviointiin.

Tiedonannossaan komissio reagoi toimenpide-ehdotuksillaan 14 eri aihe-alueeseen.

Komission tiedote 1.7.2003 "Commission pushes for a stronger European-based pharmaceutical industry for the benefit of the patient". 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A Stronger European-based Pharmaceutical Industry for the Benefit of the Patient - A Call for Action (pdf)

Lisätietoja antaa tarvittaessa ylijohtaja, prof. Hannes Wahlroos,

puh. (09) 4733 4200.

Jaa tämä sivu