Takaisin edelliselle sivulle

Komission lausuntopyyntö kehittyneitä terapioita koskevan EU-lainsäädännön toimeenpanosta

Komission lausuntopyyntö kehittyneitä terapioita koskevan EU-lainsäädännön toimeenpanosta

10.4.2008

Komission lausuntopyyntö kehittyneitä terapioita koskevan EU-lainsäädännön toimeenpanosta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1394/2007 pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä tulee käyttöön vuoden siirtymäajan jälkeen 30.12.2008.

Geeni- ja soluterapiatuotteet luokitellaan lääkkeiksi Direktiivin 2001/83/EC liitteessä I. EU-komissio pyytää lausuntoja kudosmuokkausta, soluterapiaa ja geeniterapiaa säätelevän EU-lainsäädännön toimeenpanosta direktiivin 2001/83/EC liitteessä I.

Lausuntoja toivotaan kehittyneiden terapioiden parissa toimivilta sidosryhmiltä ja erityisesti alan yrityksiltä. Lausuntopyyntö on saatavilla osoitteesta:

http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/advtherapies/index.htm

 

Jaa tämä sivu