Sisältöjulkaisija

null Komission lausuntopyynnöt lääkkeiden hyviin tuotantotapoihin liittyvistä ohjeistoista

Komission lausuntopyynnöt lääkkeiden hyviin tuotantotapoihin liittyvistä ohjeistoista

29.3.2005

Komission lausuntopyynnöt lääkkeiden hyviin tuotantotapoihin liittyvistä ohjeistoista

Yhteisölainsäädännön uusiutuessa myös lääkkeiden hyvien tuotantotapojen vaatimuksiin tulee muutoksia. Esimerkiksi 30.10.2005 jälkeen lääkkeiden valmistuksessa saa  käyttää ainoastaan lääkkeiden hyvien tuotantotapojen mukaisesti valmistettuja lääkeaineita.

Komissio pyytää lausuntoja ohjeistoehdotuksista lääkeainevalmistajien GMP-vaatimuksiksi ja lääkeainevalmistajien tarkastuksista. Lisäksi lausuntoja pyydetään lääkkeiden valmistustiloja koskevista asioista, GMP-oppaan liitteen 14 uudistamisesta sekä lääketehtaiden ja EU-alueelle maahantuovien yritysten toimilupa- ja GMP-todistusehdotuksista. 

Lausuntopyynnöt löytyvät komission verkkosivuilta: http://pharmacos.eudra.org/F2/pharmacos/new.htm

Lisätietoja asiasta on luettavissa myös EMEAn kotisivuilta: http://www.emea.eu.int/Inspections/WhatsNew.html.