Sisältöjulkaisija

null Komissio on pyytänyt EMEA:lta turvallisuusarviota koksibeista

Komissio on pyytänyt EMEA:lta turvallisuusarviota koksibeista

22.10.2004

Komissio on pyytänyt EMEA:lta turvallisuusarviota koksibeista

Euroopan lääkevirasto EMEA on ilmoittanut 22.10.2004, että Komissio on pyytänyt ennakoivana toimenpiteenä EMEA:lta arviota kaikkien COX-2 selektiivisten tulehduskipulääkkeiden (koksibien) kardiovaskulaarista turvallisuudesta. Arvioitaviin koksibeihin kuuluvat selekoksibi, valdekoksibi, parekoksibi, etorikoksibi ja lumirakoksibi. 

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, onko Euroopan markkinoilla olevien koksibien valmisteyhteenvetoihin ja pakkausselosteisiin tarpeen tehdä yhtenäisiä muutoksia ja ovatko lisätutkimukset lääkkeen turvallisuuden varmistamiseksi tarpeen.

Arvioinnin tulokset julkaistaan Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla, kun lääkevalmistekomitea on saanut arvionsa päätökseen.

Terveydenhuollon ammattilaisille ja lääkkeen käyttäjille aiemmin välitetyt ohjeet ovat toistaiseksi voimassa.

Lue lisää:

Euroopan lääkearviointivirasto EMEA:

Press release 22.10.2004: EMEA to review COX-2 inhibitors

Lääkelaitos:

Verkkouutinen 6.10.2004: Koksibi-ryhmän tulehduskipulääkkeiden turvallisuutta arvioidaan Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomiteassa