Sisältöjulkaisija

null Kodeiinia sisältävien lääkkeiden turvallisuutta arvioidaan lasten yskän ja nuhakuumeen hoidossa

Kodeiinia sisältävien lääkkeiden turvallisuutta arvioidaan lasten yskän ja nuhakuumeen hoidossa

14.4.2014

Euroopan lääkevirasto on aloittanut kodeiinia sisältävien lääkkeiden turvallisuuden arvioinnin lasten (alle 18-vuotiaiden) yskän ja nuhakuumeen hoidossa. Arvio seuraa aikaisemmin tehtyä arviota, jossa kodeiinia sisältäviä lääkeaineita tarkasteltiin lasten kivun hoidossa.

Kodeiini muuttuu elimistössä morfiiniksi CYP2D6-entsyymin toiminnan seurauksena. Osa ihmisistä on niin sanottuja ultranopeita metaboloijia, joiden elimistössä kodeiini muuttuu morfiiniksi tavallista nopeammin ja johtaa veren oletettua korkeampiin morfiinipitoisuuksiin. Korkeat morfiinipitoisuudet voivat aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kuten hengityslamaa.

Edellinen arviointi johti useisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on minimoida morfiiniin liittyviä riskejä käytettäessä kodeiinia kivun hoidossa. Arvion seurauksena esitettiin suositus, että kodeiinia ei pidä käyttää lapsilla, joilla on hengitysvaikeuksia aiheuttavia sairauksia. Koska suositukseen johtaneet perustelut voivat olla samat myös käytettäessä kodeiinia lasten yskän ja nuhakuumeen hoidossa, Saksan lääkeviranomainen (BfArm) on pyytänyt EU:n laajuista arviota kodeiinin turvallisuudesta näissä käyttötarkoituksissa.

Euroopan lääkevirasto tulee nyt arvioimaan käytettävissä olevan tiedon perusteella kodeiinia sisältävien lääkkeiden hyöty–haitta-suhdetta lasten yskän ja nuhakuumeen hoidossa.

Suomessa on kaupan seuraavia lasten yskän hoidossa käytettäviä kodeiinia sisältäviä valmisteita: Codesan comp, Katapekt, Recipect.

Lue lisää:

EMAn tiedote 11.4.2014
Lisätietoja arviointiprosessista
Fimean tiedote 14.6.2013

Lisätietoja:

Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455

Katja Ivanitskiy, ylilääkäri, p. 029 522 3335

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.