Sisältöjulkaisija

null Kirjallisuuskatsaus kuvaa eri maiden moniammatillisia toimintamalleja

Kirjallisuuskatsaus kuvaa eri maiden moniammatillisia toimintamalleja

3.3.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä -kirjallisuuskatsauksen. Siinä kuvataan eri maiden moniammatillisia toimintamalleja iäkkäiden lääkehoidon järkeistämiseksi. Lisäksi katsaukseen on koottu tietoa toimintamallien vaikutuksista ja vaikuttavuudesta sekä kokemuksia niiden hyödyistä ja toteuttamiseen liittyvistä haasteista.

Lääkehoito on tärkeä osa iäkkäiden hoitoa. Toivottujen vaikutusten lisäksi lääkehoidoissa on todettu kuitenkin olevan runsaasti ongelmia. Valtaosa iäkkäiden lääkehoidon ongelmista olisi ehkäistävissä erilaisilla kokonaisvaltaista hoitoa tukevilla toimintamalleilla.

Moniammatillinen tiimityö on yksi keino ratkaista ja ennaltaehkäistä lääkehoidon ongelmia. Tällä tarkoitetaan monen eri alan ammattilaisen tiedon ja osaamisen hyödyntämistä yhteistyönä: lääkäri, sairaanhoitaja ja farmaseutti tai proviisori arvioivat yhdessä keskustellen potilaan kokonaistilanteen. Mahdollisuuksien mukaan tiimityöhön kutsutaan mukaan myös muita ammattilaisia. Tiimityössä on tärkeä kuulla aina potilasta tai hänen omaista. Kuultuaan muita lääkäri tekee tarvittavat hoitopäätökset ja vastaa aina potilaan hoidosta. Osa lääkehoidon ongelmista voidaan ratkaista rinnakkain tekemisellä konsultoiden muita ammattilaisia. Valittava toimintamalli kannattaa valita toimintaympäristön ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.

Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä valtakunnallisia ja paikallisia toimintamalleja. Lisäksi sitä voidaan käyttää oppimateriaalina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä suunniteltaessa tutkimuksia ja käytettyjen toimintamallien arviointeja.

Katsauksen ovat laatineet Helsingin yliopiston kliinisen farmasian yksikkö sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus.

Lue lisää:

Iäkkäiden lääkehoidon järkeistäminen moniammatillisena yhteistyönä (julkaisu)

STM:n verkkouutinen (3.3.2016)

Lisätietoja antaa

  • Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3519
  • Johanna Jyrkkä, tutkija, p. 029 522 3514
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.