Takaisin edelliselle sivulle

Kirjaajan virka (hakuaika 25.7. asti)

Kirjaajan virka (hakuaika 25.7. asti)

3.7.2007

Kirjaajan virka (hakuaika 25.7. asti)

Lääkelaitoksen yleisessä osastossa on tullut haettavaksi

Kirjaajan virka

Kirjaajan tehtävänä on saapuneiden asiakirjojen kirjaaminen, asiakirjoihin liittyvä tietopalvelu ja asiakaspalvelu sekä kirjaamon arkiston hoito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

·        kokemusta kirjaamistehtävistä

·        valtionhallinnon tuntemusta

·        hyvää yhteistyökykyä

Kirjaajan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan VL 4, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 1864,06 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 40% vaativuuden mukaisesta palkasta ja jonka osalta on menossa vuoteen 2009 ulottuva siirtymäkausi.

Lisätietoja virasta antaa osastopäällikkö Juhani Sivula, puh. (09) 47334 207.

Hakemukset, joita ei palauteta, pyydetään toimittamaan Lääkelaitoksen kirjaamoon viimeistään 25.7.2007 klo 16.15 (osoite: Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki tai s-posti: kirjaamo@laakelaitos.fi).osoitteella Lääkelaitoksen kirjaamo, Mannerheimintie 103b, PL 55, 00301 Helsinki.

Lääkelaitos edistää väestön terveyttä ja turvallisuutta valvomalla lääkkeitä, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä verivalmisteita.

 

Jaa tämä sivu