Sisältöjulkaisija

null Kinoloni- ja fluorokinoloni-antibioottien pitkäaikaishaittojen arviointi alkaa

Kinoloni- ja fluorokinoloni-antibioottien pitkäaikaishaittojen arviointi alkaa

15.2.2017

Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi kinoloni- ja fluorokinoloni-antibioottien pitkäaikaisia vakavia lihas-, nivel- ja hermostohaittavaikutuksia. Näiden haittavaikutusten merkitys on erityisen suuri silloin kun hoidetaan lieviä infektioita. Arviossa on mukana lääkkeet, joita annostellaan suun kautta, injektiona tai hengitettynä.

Arvion käynnisti Saksan lääkeviranomainen, joka oli havainnut kansallisessa haittavaikutustietokannassaan, sekä kirjallisuudessa, raportteja pitkäkestoisista haittavaikutuksista. Haittavaikutukset, joita nyt arvioidaan, ovat tunnettuja ja niistä mainitaan jo nyt valmisteyhteenvedoissa ja pakkausselosteissa, mutta aiempaa Euroopan laajuista selvitystä niiden pitkäkestoisuudesta ei ole tehty.

Kinoloni- ja fluorokinoloniantibiootit ovat tärkeitä lääkkeitä, kun hoidetaan vakavia, henkeä uhkaavia infektioita. Lääkkeen määrääjien tulisi seurata valmisteyhteenvedon ohjeita.

Tällä hetkellä Suomessa on kaupan useita fluorokinolonivalmisteita, niiden vaikuttavat aineet ovat ofloksasiini, siprofloksasiini,norfloksasiini, levofloksasiini tai moksifloksasiini. Kinoloni-antibiootteja ei tällä hetkellä ole kaupan Suomessa.

Potilaiden tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin, mikäli asia herättää huolta tai kysymyksiä.

EMAn Lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea PRAC tulee arvioimaan asian ja harkitsee, onko aihetta lisätoimiin haittavaikutusten riskin pienentämiseksi.

Lue lisää:

EMAn tiedote 10.2.2017

Lisätietoa prosessista
 

Lisätietoja antaa

  • Kirsti Villikka, ylilääkäri, p. 029 522 3455
  • Kimmo Jaakkola, ylilääkäri, p. 029 522 3336
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi