Sisältöjulkaisija

null KHO:n ratkaisulla Fimean lääkkeeksi luokittelupäätös täytäntöön – Sininen Uni Jet Lag -valmiste poistettava myynnistä

KHO:n ratkaisulla Fimean lääkkeeksi luokittelupäätös täytäntöön – Sininen Uni Jet Lag -valmiste poistettava myynnistä

4.4.2012

KHO:n ratkaisulla Fimean lääkkeeksi luokittelupäätös täytäntöön – Sininen Uni Jet Lag -valmiste poistettava myynnistä

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus määrää Terveyskaista Oy:tä poistamaan Sininen Uni Jet Lag -valmisteen myynnistä ravintolisänä ja lopettamaan valmisteen myynnin välittömästi.

Korkein hallinto-oikeus piti 29.3.2012 (T 740) tekemällä päätöksellään voimassa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätöksen, jonka mukaan Sininen Uni Jet Lag -valmistetta koskeva luokittelupäätös määrättiin hallintolainkäyttölain 31 § 2 momentin nojalla välittömästi täytäntöönpantavaksi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on tehnyt 29.9.2011 Sininen Uni Jet Lag -valmisteesta lääkepäätöksen, jonka mukaan päätös määrättiin heti täytäntöönpantavaksi.

Sininen Uni Jet Lag -valmiste sisältää melatoniinia 2 mg tabletissa. Sininen Uni Jet Lag -valmistetta on sen koostumuksen, vaikutusmekanismin, ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen perusteella pidettävä lääkkeenä. Lääkkeen myynti ja markkinointi ilman lääkkeen myyntilupaa on kielletty lääkelain 20 a §:n perusteella.

Helsingin hallinto-oikeus antaa päätöksen luokittelua koskevan valituksen osalta myöhemmin erikseen.

Lisätiedot:

Risto Salmi, Neuvotteleva lakimies, p.(09) 4733 4220

Hanna Leskinen, Yksikön päällikkö, p.(09) 4733 4293

Kristiina Pellas, Yliproviisori, p. (09) 4733 4336

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi