Sisältöjulkaisija

null Kevään 2014 lääkekasvatusprojekti sai myönteisen vastaanoton

Kevään 2014 lääkekasvatusprojekti sai myönteisen vastaanoton

12.9.2014

Keväällä 2014 lääkeinformaatioverkosto käynnisti yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena oli edistää ja lisätä apteekkien ja koulujen paikallista yhteistyötä lääkekasvatuksessa. Projekti toteutettiin osana farmasian opiskelijoiden apteekkiharjoittelua. Opiskelijat opettivat kouluissa kahden oppitunnin verran lääkkeiden oikeaa käyttöä Fimean lääkekasvatussivuston pohjalta.

Kokemuksia lääkekasvatustuntien pitämisestä ja projektin onnistumisesta selvitettiin kyselyillä, jotka oli suunnattu apteekkien vastuuhenkilöille, opiskelijoille ja koulujen opettajille.

Apteekit ja koulut pitivät yhteistyötä mielekkäänä

Lääkekasvatusprojektiin sisältynyttä yhteistyötä pitivät myönteisenä asiana lähes kaikki kyselyyn vastanneet opettajat (98 %) ja apteekkien harjoitteluvastaavat (97 %) sekä lähes 90 % opiskelijoista.

Kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että opiskelija oli valmistautunut tuntien pitämiseen hyvin. Lähes kaikki opettajat (98 %) ja harjoitteluvastaavat (97 %) arvioivat opiskelijan osaamisen riittäväksi lääkekasvatustuntien pitämiseen. Opiskelijoista osaamistaan piti riittävänä 86 %.

Opettajista 95 % katsoi, että opetuksen aiheet sopivat hyvin kyseiselle ikäryhmälle, ja 91 %, että opetus sopi hyvin opetussuunnitelmaan. Suuri osa opettajista (84 %) myös koki, että opetuksessa käytetyt tehtävät toimivat hyvin. Opettajista 77 % arvioi, että lapset pitivät lääkekasvatustunneista.

”Olen erittäin kiinnostunut yhteistyöstä jatkossakin ja näen monialaisen yhteistyön tärkeänä osana tämän päivän koulumaailmaa. Uskon, että oppilaista on myös mukavaa, kun oppitunnit ovat erilaisia. Itse en ole aktiivisesti käyttänyt lääkekasvatussivustoa, mutta kokemukseni perusteella otan sen varmasti jatkossa käyttöön”, eräs kyselyyn vastannut opettaja kertoo.

Lääkekasvatussivusto toimii myös terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta

Lääkekasvatussivusto näyttäisi olevan toimiva materiaalipankki myös terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Opiskelijoista 94 % ja apteekkien harjoitteluvastaavista 92 % oli sitä mieltä, että lääkekasvatussivusto tarjoaa riittävästi taustatietoja tehtävien toteutukseen.

Opiskelijoista 66 % ja harjoitteluvastaavista 84 % koki, että lääkekasvatussivusto on selkeä ja helppokäyttöinen. Osa opettajista aikoi jatkossa käyttää lääkekasvatussivustoa opetuksessaan, 64 % varmasti tai melko varmasti.

”Lääkekasvatussivusto on selkeytynyt ja ulkoasu muuttunut mielekkäämmäksi. Tehtävät ovat helposti toteutettavissa, ja oppilaat lähtevät innolla mukaan. Yhteistyö otetaan hyvillä mielin vastaan, ja toivotaan, että tällaisia tunteja voidaan jatkossakin järjestää. Lääkekasvatukselle on peruskouluissa selvästi kysyntää”, erään apteekin harjoitteluvastaava kommentoi.

Lääkekasvatusprojekti saa jatkoa keväällä 2015

Myönteisten tulosten rohkaisemana yhteistyötä on päätetty jatkaa keväällä 2015. Projekti toteutetaan samalla tavalla kuin viime keväänä, ja myös lääkekasvatussivuston tehtävät pysyvät samoina.

Mukana projektissa ovat tälläkin kertaa Suomen Apteekkariliitto, Suomen Farmasialiitto, Yliopiston Apteekki, Itä-Suomen yliopiston apteekki ja Fimea sekä Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Åbo Akademi. Projekti on osa lääkeinformaatioverkoston toimintaa, ja se toteuttaa kansallista lääkeinformaatiostrategiaa.

Kyselyihin vastasi yhteensä 61 apteekkien harjoitteluvastaavaa, 44 opettajaa ja 110 opiskelijaa.

Lue lisää:

Fimean lääkekasvatussivusto

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto

Lääkeinformaatiostrategia (pdf)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.

Lääkeinformaatioverkosto