Sisältöjulkaisija

null Keuhkosyöpälääke nivolumabin arviointiraportista korjattu painos

Keuhkosyöpälääke nivolumabin arviointiraportista korjattu painos

3.8.2016

Kesäkuussa 2016 Fimea julkaisi arviointiraportin syöpälääke nivolumabin hoidollisista ja taloudellisista vaikutuksista ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Julkaisemisen jälkeen sidosryhmillä oli mahdollisuus kommentoida raporttia. Muun muassa saatujen kommenttien perusteella raportissa havaittiin joitakin virheellisiä lukuja, jotka on oikaistu nyt julkaistavassa raportin toisessa painoksessa. Alkuperäisessä raportissa ilmenneet epätäsmällisyydet eivät vaikuta esitettyihin johtopäätöksiin, ja raportin keskeinen sisältö on säilynyt muuttumattomana.

Tärkeimmät päivitykset liittyvät nivolumabihoidon kustannuksiin (raportin luku 4). Päivitetyn laskelman mukaan nivolumabihoidon kuukausittaiset lääkekustannukset ovat 73 kg painavalle esimerkkipotilaalle hieman edullisemmat (7 065 €/kk) kuin aiemmassa laskelmassa (7 707 €/kk). Tämä johtuu siitä, että päivitetyssä laskelmassa käytettiin edullisinta mahdollista pakkauskokojen yhdistelmää.

Päivitetyssä raportissa on oikaistu myös vertailuhoito seritinibin potilaskohtaiset kuukausikustannukset (taulukko 5). Lisäksi on oikaistu elossaolo-osuuksiin sekä objektiiviseen hoitovasteeseen liittyviä riskisuhde-lukuja (alaluvut 3.3 ja 3.4 sekä liite 2).

 

Lue lisää:

Arviointiraportti, 2. korjattu painos (pdf)

 


 

 

 

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi