Sisältöjulkaisija

null Keskustele rohkeasti lääkkeistäsi

Keskustele rohkeasti lääkkeistäsi

12.3.2018

Vain lääkkeiden käyttäjällä itsellään on ajantasainen tieto niistä lääkkeistä ja ravintolisistä joita hän todellisuudessa käyttää. Potilasjärjestelmissä ei esimerkiksi välttämättä ole tietoa ilman reseptiä käytettävistä lääkkeistä. Tämä voi hankaloittaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää arviota tilanteesta.

Lääkehoidon päivän 22.3. yhteydessä käynnistyvä Sopiva lääke -niminen kampanja rohkaisee lääkkeen käyttäjiä keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa.

Jokainen voi vaikuttaa lääkehoitonsa onnistumiseen

Ajan tasalla oleva lääkityslista on hyvä ja edullinen keino parantaa lääkehoitojen laatua. Lääkityslistaan kirjataan käytössä olevat resepti- ja itsehoitolääkkeet ja ravintolisät eli niin kutsutut luontaistuotteet. Myös saadut rokotteet on hyvä lisätä listaan. Omakannasta voit tarkistaa omat reseptisi – ja pyytää tarvittaessa lääkäriäsi laittamaan tiedot ajan tasalle. Lääkehoidon onnistumiseen vaikuttavia tietoja itsehoitolääkkeistä tai ravintolisistä ei tietokannoissa silti vielä tällä hetkellä ole. Ajantasainen lääkityslista voi olla sähköinen tai paperille kirjattu – pääasia on, että tiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta ja että ne ovat käytettävissä myös hätätilanteessa.

Tutkimustiedon mukaan vain noin kolmannes lääkehoidoista onnistuu suunnitellusti. Lääkitykseen liittyvät asiat tulisi keskustella siinä tilanteessa, kun potilas kohtaa lääkärin, apteekkilaisen tai muita terveydenhuollon ammattilaisia. Kun tieto potilaan lääkityksestä on ajan tasalla, voivat hoitotyön ammattilaiset aloittaa luottavaisin mielin potilaan hoidon. Oikean tiedon ja oikeiden toimintatapojen avulla lääkehoito onnistuu.

Myös potilaalla vastuu lääkityksestään

Tieto sähköisesti määrätyistä lääkkeistä kulkee terveydenhuollon eri yksiköiden tai organisaatioiden välillä – esimerkiksi sairaalan ja oman terveysaseman välillä. Mutta tieto siitä, miten lääkehoito on toteutunut ja mitä itsehoitolääkkeitä tai luontaistuotteita on reseptilääkkeiden lisäksi käytössä, on vain lääkkeen käyttäjällä itsellään.

Turvallinen lääkehoidon kokonaisuus ja sen hallinta edellyttävät, että lääkkeen käyttäjällä on oltava selkeä käsitys lääkehoidostaan ja siitä, miksi ja miten hän käyttää lääkkeitään. Ajantasainen lääkityslista on lääkkeen käyttäjän työkalu kokonaisuuden hallintaan ja keskusteluihin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Kampanjalla rohkaistaan kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään

Lääkehoidon päivän 22.3.2018 yhteydessä käynnistyvä ”Sopiva lääke”- kampanja rohkaisee jokaista kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisen ja apteekin henkilökunnan kanssa. Kampanjan toivotaan virittävän kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista lääkehoitoon.

Kampanjalla tavoitellaan erityisesti työikäisiä, perheestään huolehtivia sekä aktiivisia iäkkäitä, joilla lääkkeiden käyttö tapahtuu pääosin kotona.   

Kampanja näkyy ja kuuluu mediassa Lääkehoidon päivän 2018 viikolla 12 muun muassa radiomainoksina 100 radiokanavalla ja lehti-ilmoituksina paikallislehdissä. Ylen TV1:llä kampanjan tietoisku näkyy jo viikolla 11. Sosiaalisessa mediassa ja Internetissä kampanjoidaan postauksina, bannereina ja videoina sekä hakusanamainontana.

Tavoitteena edistää järkevää lääkehoitoa

Suomessa käytetään vuosittain lääkkeisiin noin kolme miljardia euroa. Tämä on noin 15 prosenttia koko terveydenhuollon kuluista.  Lääkekuluista noin 70 % syntyy avohoidossa.

Viestintäkampanja on valmisteltu osana jo päättynyttä Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa. Nykyiseen hallitusohjelmaan kuuluneen hankkeen tavoitteena on edistää järkevää lääkehoitoa – parantaa hoidon laatua, vastuunottoa ja eri osapuolten arvostusta lääkehoitoa kohtaan. Samalla lisätään väestön hyvinvointia, kohennetaan kansanterveyttä ja vähennetään terveydenhuollon kustannuksia. Kampanjaa on edeltänyt terveydenhuollon ammattilaisille suuntautunut viestintä järkevän lääkehoidon elementeistä sekä tulevasta yleisökampanjasta. Kampanjasta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.

Valtakunnallista Lääkehoidon päivää on vietetty vuodesta 2012. Päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteinen vuosittainen teemapäivä, joka toteutuu paikallisina tapahtumina eri puolilla Suomea.

Lue lisää:

Lisätietoja, kampanja-aineistot ja Lääkehoidon päivän tapahtumakalenteri:
www.sopivalaake.fi / www.laakehoidonpaiva.fi

Lääkkeen käyttäjän muistilista

Järkevän lääkehoidon elementit terveydenhuollon ammattilaisille

#sopivalaake.

Lisätietoja:

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, p. 029 51 63382, etunimi.sukunimi@stm.fi

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, STM, p. 029 51 63391, etunimi.sukunimi@stm.fi

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea, p. 029 522 3513, etunimi.sukunimi@fimea.fi

 

Fimean viestintä, Katja Lindgren-Äimänen, viestintäpäällikkö, p. 029 522 3118, viestinta@fimea.fi

STM:n viestintä, Krista Kukkanen, viestintäasiantuntija, p. 029 516 3350, viestinta@stm.fi