Sisältöjulkaisija

null Keskitetty lääkkeiden ydintietojen kerääminen SPOR-tietokantaan alkaa

Keskitetty lääkkeiden ydintietojen kerääminen SPOR-tietokantaan alkaa

29.9.2016

Euroopan lääkevirasto EMA rakentaa uuden SPOR-tietokannan lääkkeisiin liittyville ydintiedoille (master data).  SPOR-tietokanta valmistuu vaiheittain vuosina 2016–2018. Lääkealan toimijoita kutsutaan vaiheittain mukaan tietokannan käyttäjiksi. Ensimmäiseksi mukaan kutsutaan myyntiluvan haltijat heti vuoden 2017 alussa.

Uuden tietokannan taustalla on EMAn Master Data Management -hanke, joka on tiukasti sidoksissa uusiin ISO IDMP -standardeihin. Näiden uusien lääketiedon standardien avulla kaikki lääkkeitä koskevat ydintiedot saadaan dokumentoitua SPOR-tietokantaan vakioidussa muodossa.

Tulevaisuudessa kaikki EMAn prosessit tulevat hyödyntämään samaa SPOR-tietokantaa. Tiedon laadun parantamisella tehostetaan EMAn ja koko eurooppalaisen lääkealan toimintaa ja voidaan vastata digitalisaation haasteisiin. Vaikutukset heijastuvat esimerkiksi hakemusten nopeampaan käsittelyyn ja e-reseptien kehittämiseen Euroopan laajuisesti.

Lue lisää:

Fimean SPOR-verkkosivut
EMAn IDMP/SPOR -verkkosivut

Lisätietoja antaa

  • SPOR@fimea.fi