Takaisin edelliselle sivulle

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.10.-31.12.2005

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.10.-31.12.2005

29.8.2005

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.10.-31.12.2005

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.-31.12.2005.

Lokakuun 2005 alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 93 lääkevalmistetta. Uusista lääkevalmisteista on rinnakkaislääkevalmisteita 71 (rinnakkaisvalmisteita  64 kpl ja rinnakkaistuontivalmisteita 7 kpl) ja uusia lääkemuotoja neljä.

Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyviä lääkeaineita ovat Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettu ropiniroli ja luukudokseen vaikuttava klodronaatti. Kyseisiä aineita sisältäviä lääkevalmisteita on luettelossa yhteensä 12 kappaletta.

Rinnakkaistuonnin vuoksi luetteloon on otettu kuusi valmistetta (3 rinnakkaistuontivalmistetta ja 3 niitä vastaavaa alkuperäisvalmistetta).  Näistä epilepsialääke vigabatriini palaa takaisin luetteloon; muut ovat uusia vahvuuksia.

Luettelosta on poistettu 41 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen vuoksi.

Kaikkiaan luettelossa on  2730 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 241 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: diabeteslääke glimepiridi (152 kpl), masennuslääke mirtatsapiini (138 kpl), sydän- ja verenpainelääke ramipriili (102 kpl), kolesterolia alentava lääke simvastatiini (99 kpl), sydän- ja verenpainelääke karvediloli (94 kpl) ja antibiootti klaritromysiini (83 kpl).

Lääkevaihdon piirissä on noin 42 % kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 6441.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo

Lisätietoa antavat:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Osastopäällikkö, professori Olavi Tokola, puh. (09) 4733 4227 (1.9. lähtien), olavi.tokola@nam.fi

Osastopäällikön sijainen, jaostopäällikkö Pekka Kurki, puh. (09) 4733 4225, pekka.kurki@nam.fi

Toimijatahot, tietokantaan ladattava tiedosto:

Järjestelmäasiantuntija Leila Mälkönen, puh. (09) 4733 4224, leila.malkonen@nam.fi

 

Jaa tämä sivu