Takaisin edelliselle sivulle

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.1.-31.3.2006

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.1.-31.3.2006

23.11.2005

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.1.-31.3.2006

Lääkelaitos on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.-31.3.2006.

Tammikuun 2006 alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 516 lääkevalmistetta.  Näistä valmisteista 116 kpl on lisätty luetteloon entisten laatimisperiaatteiden mukaan ja 400 valmistetta on lisätty uusien laatimisperiaatteiden mukaisesti. 41 valmistetta on vaihtanut substituutioryhmää, koska esimerkiksi uusien periaatteiden mukaan tabletit ja kapselit tai vaikuttavan aineen eri suolat voidaan katsoa keskenään vaihtokelpoisiksi, jos ne muuten täyttävät vaihtokelpoisuuden kriteerit.

Entisten periaatteiden mukaan lisätyt 116 valmistetta jakautuivat seuraavasti:

-       59 rinnakkaisvalmistetta

-       41 valmistetta on lisätty rinnakkaistuonnin tai –jakelun vuoksi

-       kuusi valmistetta, jotka sisältävät kahta uutta vaikuttavaa ainetta; sieni-infektioiden hoitoon tarkoitettu posakonatsolia ja angina pectoriksen hoitoon tarkoitettu ivabradiinia

-       kuusi valmistetta oli uutta vahvuutta ja neljä valmistetta uusia yhdistelmävalmisteita

Uusien laatimisperiaatteiden mukaan lisättiin luetteloon 400 valmistetta seuraavasti:

-       160 depotlääkemuotoa olevaa valmistetta, joista suurimmat ryhmät ovat metoprololi (38 kpl), tamsulosiini (36 kpl), felodipiini (24 kpl) ja tramadoli (22 kpl)

-       111 psykoosilääkevalmistetta, joista risperidonivalmisteita on 84 kpl. Muut lisätyt psykoosilääkkeet ovat aripipratsoli (8 kpl), klotsapiini (7 kpl), melperoni (6 kpl) ja olantsapiini (6 kpl)

-       47 topikaalista lääkevalmistetta, jotka ovat lääkemuodoltaan emulsiovoiteita, voiteita, geelejä, liuoksia päänahkaan tai shampoita.

Valmisteet sisältävät neljäätoista (14) eri vaikuttavaa ainetta.

-       28 lääkevalmistetta, joiden lääkemuoto tai aineen suola katsottiin vaihtokelpoiseksi toiseen lääkemuotoon tai aineen toiseen suolaan nähden. Myös nämä valmisteet sisältävät neljäätoista (14) eri vaikuttavaa ainetta.

-       22 nikotiinipurukumivalmistetta

-       32 valmistetta muista syistä, mm. isotretioniinivalmisteet (6 kpl) lääketurvatoiminnan harmonisoinnin valmistuttua.

Luettelosta on poistunut 41 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Kaikkiaan luettelossa on yhteensä 3205 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 270 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: glimepiridi (152 kpl), mirtatsapiini (135 kpl), ramipriili (99 kpl), simvastatiini (99 kpl), karvediloli (94 kpl) ja risperidoni (89 kpl).

Lääkevaihdon piirissä on nyt noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 6580.

Lue lisää:

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luetteloLisätiedot:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Osastopäällikkö, professori Olavi Tokola,

puh. (09) 4733 4227, olavi.tokola@nam.fi

Jaostopäällikkö Jussi Holmalahti,

puh. (09) 4733 4239, jussi.holmalahti@nam.fi

Toimijatahot, tietokantaan ladattava tiedosto:

Järjestelmäasiantuntija Leila Mälkönen,

puh. (09) 4733 4224, leila.malkonen@nam.fi

 

 

 

 

 

Lue uutinen:

Päivitys vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon laatimisperiaatteisiin

Jaa tämä sivu