Takaisin edelliselle sivulle

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.1. - 31.3.2005

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.1. - 31.3.2005

24.11.2004

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo jaksolle 1.1. - 31.3.2005

Tammikuun 2005 alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 114 lääkevalmistetta. Uusista lääkevalmisteista on rinnakkaislääkevalmisteita 62, uusia lääkemuotoja kaksi ja uusia vahvuuksia kymmenen. Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyviä lääkeaineita ovat duloksetiini, sinakalseetti ja strontiumranelaatti sekä simvastatiinin ja etsetimibin yhdistelmävalmiste. Kyseisiä aineita sisältäviä lääkevalmisteita on luettelossa 20. Uusia rinnakkaistuontivalmisteita on luettelossa 20 kappaletta, jotka edustavat kahdeksaa eri ainetta tai aineryhmää. Luettelossa on mukana seitsemän rinnakkaisjakeluvalmistetta. Rinnakkaisjakelu on kysymyksessä silloin, kun alkuperäiselle lääkevalmisteelle, johon nähden rinnakkaisjakelu tapahtuu, on myönnetty yhteisön myyntilupa keskitetyn menettelyn kautta.

Luettelosta on poistettu 26 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen vuoksi.

Kaikkiaan luettelossa on 2338 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 230 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää. Lääkevaihdon piirissä on noin 39 % kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 5958.

Lue lisää: Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo

Lisätietoja antavat:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Osastopäällikkö, professori Olavi Tokola, puh. (09) 4733 4227, olavi.tokola@nam.fi

Toimijatahot, tietokantaan ladattava tiedosto:

Järjestelmäasiantuntija Leila Mälkönen, puh. (09) 4733 4224, leila.malkonen@nam.fi

 

Jaa tämä sivu