Takaisin edelliselle sivulle

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo ajalle 1.7. - 30.9.2004

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo ajalle 1.7. - 30.9.2004

25.5.2004

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo ajalle 1.7. - 30.9.2004

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 178 lääkevalmistetta. Uusista lääkevalmisteista on rinnakkaislääkevalmisteita 109 ja uusia lääkemuotoja seitsemän.

Ensimmäistä kertaa luettelossa esiintyviä lääkeaineita ovat ondansetroni, ibandronaatti, venlafaksiini, kinapriilin ja hydroklorotiatsidin yhdistelmävalmiste sekä orfenadriinin ja parasetamolin yhdistelmävalmiste. Kyseisiä aineita sisältäviä lääkevalmisteita on luettelossa 30. Sumatripaani palaa luetteloon kuuden valmisteen voimalla. Lisäksi amlodipiinistä on rekisteröity uusi suola, amlodipiini mesilaatti monohydraatti (12 valmistetta).

Uusina rinnakkaistuontivalmisteina luettelossa ovat atorvastatiini, takrolimuusi, tsolmitriptaani, salmeteroli ja flutikasoni. Kyseisiä aineita sisältäviä lääkevalmisteita on luettelossa 14 kappaletta.

Luettelosta on poistettu 41 lääkevalmistetta myyntiluvan peruuntumisen vuoksi. Kaikkiaan luettelossa on 2180 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 223 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää.

Luettelossa ovat kunkin lääkeaineen samaa suolaa, esteriä tai enantiomeeriä sisältävät biologisesti samanarvoiset lääkevalmisteet.

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden pdf-muotoiseen luetteloon on lisätty myyntilupanumerot helpottamaan valmisteen tunnistamista lääkevalmisteen nimen tai haltijan nimen vaihtumisen yhteydessä.

Lääkevaihdon piirissä on nyt noin 39 % kaikista Suomessa myyntiluvan saaneista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 5642.

Lue lisää: Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo

 

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Osastopäällikkö, professori Olavi Tokola, puh. (09) 4733 4227, olavi.tokola@nam.fi

Toimijatahot, tietokantaan ladattava tiedosto:

Järjestelmäasiantuntija Leila Mälkönen, puh. (09) 4733 4224, leila.malkonen@nam.fi

 

Jaa tämä sivu