Sisältöjulkaisija

null Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.-31.3.2014

Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.-31.3.2014

14.11.2013

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2014

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2014.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 101 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 58 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on sydän- ja verisuonisairauksien lääkeyhdistelmä enalapriili ja lerkanidipiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 43 valmistetta. Uusina valmisteina ovat anestesiassa käytettävä atropiini, veritautilääke absiksimabi, anemialääke rautaoksidipolymaltoosi-kompleksivalmiste, veren korvikevalmiste gelatiini-polymeeri, verenpainetta tasaavat lääkkeet klonidiini ja bosentaani, sydän- ja verisuonisairauksien lääke nimodipiini, ehkäisyvalmiste etonogestreeli, sukupuolihormoni mifepristoni, infektiolääke amikasiini, syöpälääke idarubisiini, immuunivasteen muuntaja golimumabi, yleisanestesia-aine s-ketamiini, hengityselinten sairauksien lääkkeet pseudoefedriiniyhdistelmävalmiste sekä luonnollinen fosfolipidi .

Luettelosta on poistunut 120 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3872 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 404 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (136 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (80 kpl), psykoosilääkkeet risperidoni (75 kpl) ja ketiapiini (74 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (67 kpl), dementialääke rivastigmiini (56 kpl), hengitystiesairauksien lääke montelukasti (54 kpl), sydän- ja verisuonisairauksien lääke kandesartaani (52 kpl), kolesterolilääke simvastatiini (50 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7865.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi