Sisältöjulkaisija

null Kenellä on oikeus määrätä lääkkeitä apteekista?

Kenellä on oikeus määrätä lääkkeitä apteekista?

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä säädetyn lain mukaan laillistetulla lääkärillä ja laillistetulla hammaslääkärillä on oikeus määrätä apteekista lääkkeitä. Tietyin rajoituksin myös laillistetulla sairaanhoitajalla, jolla on lääkkeenmääräämisoikeus, on oikeus määrätä lääkkeitä apteekista (rajattu lääkkeenmäärääminen). Lisäksi laillistetulla optikolla ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalla suuhygienistillä, joilla on lääkkeenmääräisoikeus, on oikeus määrätä apteekista vastaanottotoiminnassaan tarvitsemiaan lääkkeitä tietyin rajoituksin.

23.3.2021