Sisältöjulkaisija

null Kefuroksiimia sisältävien lääkevalmisteiden velvoitevarastointiin muutoksia

Kefuroksiimia sisältävien lääkevalmisteiden velvoitevarastointiin muutoksia

5.5.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on 5.5.2017 päättänyt, että sairaalakäytössä olevien kefuroksiimia sisältävien injektiomuotoisten antibioottilääkevalmisteiden varastointivelvolliset saavat alittaa laissa säädetyn kymmenen kuukauden velvoitemäärän. Sosiaali- ja terveysministeriön päätös perustuu lääkkeiden velvoitevarastoinnista annettuun lain (979/2008) 16 §:ään ja on voimassa enintään 31.1.2018 saakka. Tähän mennessä kefuroksiimia sisältävien lääkevalmisteiden velvoitevarastojen on oltava laissa säädetyn suuruiset.

Päätöksellä varmistetaan kefuroksiimia sisältävien valmisteiden saatavuus lääkevalmisteen laajamittaisen saatavuushäiriön aikana. Kefuroksiimi-valmisteilla on maahantuojista riippumattomia, tuotantoon liittyviä saatavuushäiriöitä, joiden arvioidaan jatkuvan ainakin vuoden 2017 ajan. Fimea valvoo velvoitevarastoitujen kefuroksiimi-valmisteiden jakelua. Fimea on ohjeistanut erityismenettelyistä maahantuojia, jakelijoita sekä sairaaloiden lääkehuoltoa.

Lääkkeiden velvoitevarastoinnin tehtävänä on muun muassa turvata lääkkeiden saatavuutta tilanteissa, joissa lääkkeiden saatavuus maahamme on syytä tai toisesta vaikeutunut.

Kefuroksiimia sisältäviä lääkevalmisteita käytetään lähinnä sairaaloissa infektioiden hoitoon aikuisille ja lapsille.

STM päätös

STM:n määräyskokoelma Finlexissä

Lisätietoja:

hallitusneuvos Anne Koskela p. 02951 63384, etunimi.sukunimi@stm.fi

Velvoitevarastoinnin asiantuntijat, Fimea:

  • Tarkastaja Päivi Nevalampi, p. 029 522 3234
  • Johtava tarkastaja Johanna Linnolahti, p. 029 522 3231

Lääketieteelliset kysymykset, Fimea:

  • Ylilääkäri Pekka Eränkö, Fimea, p. 029 522 3322

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi