Takaisin edelliselle sivulle

KATSE lääkkeisiin liittyvän tiedon laadun arviointiin

KATSE lääkkeisiin liittyvän tiedon laadun arviointiin

15.10.2007

KATSE lääkkeisiin liittyvän tiedon laadun arviointiin

Internet on yhä tärkeämpi lääkkeisiin liittyvän tiedon välityskanava. Verkkoympäristössä kuluttajan huomiosta kilpailee runsaslukuinen joukko toimijoita, joiden julkaiseman lääkkeisiin liittyvän tiedon laatu vaihtelee. Tiedon laadun omatoimisen arvioinnin merkitys korostuu.

Lääkelaitos on julkaissut verkkosivuillaan KATSE-tarkistuslistan, joka toimii tiedon laadun arvioinnin apuvälineenä. KATSE muistuttaa kuluttajia laatukysymysten tärkeydestä ja helpottaa tiedon laadun omatoimista arviointia.

KATSE-tarkistuslista kehottaa kuluttajaa kiinnittämään huomiota kirjoittajan, ajankohtaisuuden, tarkoituksen, sponsoroinnin ja evidenssin eli näytön kaltaisiin sivuston taustatietoihin. Listassa esitettyihin kysymyksiin vastaaminen auttaa kuluttajaa muodostamaan käsityksen sivuston luotettavuudesta.

KATSE-lista on laadittu Lääkelaitoksessa osana Euroopan komission asettaman Lääkefoorumin potilasinformaatiotyöryhmän työtä. Työn pohjana on käytetty olemassa olevia, niin kuluttajille kuin tiedon tuottajillekin tarkoitettuja laatukriteereitä. Tavoitteena on ollut tuottaa mahdollisimman lyhyt, yksinkertainen ja helppokäyttöinen apuväline. Alun perin englanniksi (DARTS – Date, Author, References, Type, Sponsor) laaditun listan suunnittelussa on pyritty huomioimaan myös helppo käännettävyys.

Lue lisää:

KATSE Lääkelaitoksen verkkosivuilla

Lääkelaitos muistuttaa kuluttajia nettitiedon arvioinnin tärkeydestä (Tabu-artikkeli)

Lääkefoorumi

DARTS Lääkefoorumin sivuilla

Lisätietoja:

Anna Karjalainen, suunnittelusihteeri, p. (09) 4733 4386

etunimi.sukunimi@laakelaitos.fi

Jaa tämä sivu